Get Adobe Flash player
Galéria véletlenkép
adomanyszervezes_48_atmeretezve
Eseménynaptár
Június  2024
H K S C P S V
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Szavazás

Miről olvasna szívesen?

 • Szexualitás (25%, 8 válasz)
 • Életmód (22%, 7 válasz)
 • Ifjúsági programok (19%, 6 válasz)
 • Fogyókúra (13%, 4 válasz)
 • Drogprevenció (13%, 4 válasz)
 • Civil hírek (9%, 3 válasz)
 • Dohányzás (0%, 0 válasz)

Válaszadók összesen: 14

Betöltés ... Betöltés ...

Pályázati azonosító: EFOP-1.3.7-17-2017-00280

A támogatás összege 100% vissza nem térítendő támogatás.

Program címe: Mentálhigiénés közösségfejlesztő program

Időpont: 2017. november 1.-2020. október 31.

Szakmai megvalósító: Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány és Görög Katolikus Parókia

Célkitűzés: Projektünk célja, az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan a hátránykompenzáció megvalósítása és a társadalmi esélyteremtés biztosítása. Az előítéletesség és/vagy a hátrányos megkülönböztetés mérséklése, a társadalmi és közösségi szerepvállalás (önkéntesség, karitatív munka) ösztönzése, az identitás megőrzése. 

A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatását logikai összefüggésekben lehet bemutatni. Az egyes beavatkozások teljes mértékben kapcsolódnak egymáshoz, segítik az eredményesség elérését. A beavatkozások köre úgy lett meghatározva, hogy azok minél nagyobb mértékben és integrált módon reagáljanak a feltárt problémákra, hiányosságokra, egyértelműen hozzájáruljanak a célkitűzések eléréséhez, a konzorcium kölcsönhatása pozitív eredményt mutasson. A célcsoport lelki egészségét nagymértékben javítja az összes projekt elem, amely a pályázatban széles skálát mutat. A tervezett program elemek egyértelműen hozzájárulnak a lakosság életminőségének javulásához, a gazdasági területek jobb kihasználáshoz.

1. főtevékenység: Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés

Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása – Érzékenyítő csoportos foglalkozások:

 • Kutyaterápia óvodásoknak
 • Hagyományőrző napok
 • Szent Efrém férfikar fellépése 
 • Fiatal házasok életvezetése
 • Kirándulások

Célunk a programokkal arésztvevők zárkózottságának, elszigetelődésének csökkentése, önálló életvezetési képesség megerősítése, egészségfejlesztés. Kulturális értékek hozzáférésének biztosítása. A célcsoport önszerveződési képességének kialakítása. Szemléletformálás.

Kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldási készségek fejlesztése

 • Konfliktus kezelő tréning
 • Várandósok csoportja
 • Abortusz utáni gyásztanácsadás
 • Intenzív konzultáció életvezetési problémák megoldására

Célunk a programokkal az egészséges családi kommunikációban való segítségnyújtás.

Menekültmisszió vagy otthonukból elüldözött menekültek integrációja, érzékenyítés, mediáció:

 • Mentálhigiénés segítő beszélgetés

Célja a kliens a segítő közreműködésével értse meg saját érzéseit, lássa át élethelyzetét.

2. főtevékenység: Társadalmi együttélés javítása

Közösségfejlesztés –közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre

 • Közösségfejlesztés roma közösségben:

Célja az önmagával, társaival, családjával és a természetes környezetével harmóniában élő, egészséges és felelősen cselekvő személyiség kialakítása.

Meglévő közösség fejlesztése vagy új közösség létrehozása:

 • Családi nap

A családi nap célja az együttlét örömének kifejezésre juttatása, a közösségi együvé tartozás megszilárdítása.

Mediáció:

 • Családi Tanácsadás, mediáció

Céljaa családok megsegítése segítőbeszélgetéssel a lelki egészség védelme érdekében.

Közösségi tér kialakítása, működtetése:

 • Nyári esték programsorozat a közösségi térben

Célja annak megtapasztalása, hogy a közösségnek az érdekérvényesítő képessége erős.

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása

 • Nyári tábor a közösségi térben

Célja elősegíteni a térségünkben élő gyermekek esélyegyenlőségének, életminőségének javulását.

Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása:

 • Együtt a társadalomért munkacsoport

Célja a közösségnek az érdekérvényesítő képességének növelése.

Hátránykompenzációs tevékenységek

 • Hátránykompenzációs nap Kunhegyesen és Tiszagyendán
 • Versenyképes tudáshoz való juttatás szakmai nap Tiszagyendán
 • Vissza a munkába felkészítő képzés és megtartó közösségépítés Tiszagyendán

Célja az „elmaradott térségből” érkező emberek érzékenyítése a versenyképesség irányában, a közösség mozgósításása.

3. főtevékenység: Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése

Tanácsadás

 • Informatikai tanácsadás

Programunk során szeretnénk az idősek informatikai ismereteit is növelni.

Mediáció

 • Konfliktus mediáció

Célja a konfliktusban érintett felek érzelmei, igényei, motivációi, és lehetőségei feltárásával, a szereplőket olyan helyzetbe hozni, hogy képesek legyenek egymással hatékony, produktív kommunikációra.

Tréning

 • Női egészség klub tréning:

Célja a női egészség lelki és fizikai fejlesztése

Esetmegbeszélés

 • Esetmegbeszélés

Célunk a programban résztvevőket megmozgató folyamatok tudatosítása, nyílttá tétele, amely elakadást jelent a közösség életében.

Engedélyezett képzés

 • Életvezetési Coach (Life Coach)képzés

Célja a programban résztvevők önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése

Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek

1. főtevékenység: Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése

Jelenlegi módszertanok összegyűjtése

 • Csapatépítő tréning és szervezetfejlesztő napok

Célja a hatékonyság növelése, a szervezeti működés fejlesztése, a személyes kompetenciák áttekintése, amelyek az egyházi szervezet számos tagját, munkatársát, önkéntesét érintik.

Jó gyakorlatok terjesztése

 • Szakmai workshop sorozat
 • Projekt, pályázatírás és menedzsment ismeretek szakmai nap

Célja megismerni a különböző egyházak és szervezetek nyújtott szolgáltatásait, így fejleszteni szervezetenként a szolgáltatások színvonalát.

Beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés

 • Módszertan fejlesztő nap

Célunk a hatékonyság növelése érdekében áttekinteni és rendszerezni a meglévő módszertanokat.

Disszemináció

 • Záró Konferencia

A pályázati program és elért eredményeinek bemutatása.

A program alatt 6 kirándulást valósítunk meg: Gödöllő Kastély, Miskolc-Sajópálfala Görög katolikus templom, Máriapócs Szent Mihály Templom, Szeged Görögkatólikus Templom, Dóm, Zsinagóga, Füvészkert, Debrecen Görög Katólikus Székesegyház, Metropólia, Református Nagytemplom, Tímárház, Nyíregyháza Székesegyház, Vadaspark.

Hozzászólás

Megszakítás