Get Adobe Flash player
Galéria véletlenkép
generacio-18_resize
Eseménynaptár
Július  2024
H K S C P S V
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Szavazás

Miről olvasna szívesen?

 • Szexualitás (25%, 8 válasz)
 • Életmód (22%, 7 válasz)
 • Ifjúsági programok (19%, 6 válasz)
 • Fogyókúra (13%, 4 válasz)
 • Drogprevenció (13%, 4 válasz)
 • Civil hírek (9%, 3 válasz)
 • Dohányzás (0%, 0 válasz)

Válaszadók összesen: 14

Betöltés ... Betöltés ...

 

Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány

Szervezeti adatok

Név: Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány

Székhely címe: 5008, Szolnok Alma út 29.

Telefonszám: (06 20) 932-9842

E-mail cím: miertnealapitvany@gmail.com

Honlap címe: miertne.hu

Hivatalos képviselő neve: Pappné Szabó Anita  – elnök, szervezeti vezető

Célkitűzése: A felnövekvő nemzedék és családjaik védelme

A szervezet alapító okiratában szereplő célok

Az alapítvány célja, a felnövekvő nemzedék és családjaik egészségvédelme, melynek érdekében az alábbi célokat fogalmazza meg, és ennek megfelelően végzi tevékenységeit a lakosság széles rétegének körében.

 • A mentálhigiénés kultúra támogatása az egészségfejlesztés, egészségnevelés, egészségpromóció széles körben való elterjesztése.
 • Azoknak a szakembereknek és felelős állampolgároknak az összefogása, akik az elsődleges mentálhigiénés prevenciót gyakorolják, illetve érdekében tenni kívánnak.
 • A mentálhigiéné fejlődésének előmozdítása, az egészségpromóció széles körben való elterjesztése, különös tekintettel a krízisintervencióra, suicid prevencióra.
 • A szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, korai kezelésbe vétele és rehabilitációja.
 • Fiatalkorúak mentálhigiénés védelme, krízis kezelése.
 • Segítségnyújtás a bűncselekmények rászoruló áldozatainak.
 • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, – egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
 • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.
 • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
 • Felnőttképzési tevékenység – egyéb felnőtt oktatás.
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
 • Állampolgári és emberi jogok védelme.
 • Közösségfejlesztés, hálózatépítés partnerségi folyamatok erősítése a nonprofit szektor keretein belül.
 • Nonprofit menedzsment és forrásteremtés tanácsadás civil szervezetek számára.
 • Rehabilitációs foglalkoztatás.
 • Aktív kapcsolattartás a városi, megyei és országos ifjúsági, gyermekvédelmi és, családvédelmi szervezetekkel, nevelési, oktatási, szociális, valamint egészségügyi intézményekkel.
 • Civil szervezetekkel való együttműködés kezdeményezése és elősegítése az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében.

Az alapítvány feladata, tevékenységei:

 • Egészségfejlesztés, mentálhigiéné, képességfejlesztés témakörébe tartozó szakmai felkészítő programok alapítása és működtetése.
 • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, ( Egyéb humán-egészségügyi ellátás.)
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, felnőttképzési tevékenység végzése ( Felnőtt –és egyéb oktatás)
 • Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység ( szakmai érdekképviselet)
 • Életvitel, életminőség javítását célzó javaslatok kidolgozása, népszerűsítése, terjesztése, és programok kidolgozása valamint megvalósítása.
 • Személyes hatékonyságot, és szociális kompetenciát erősítő tréningcsoportok működtetése.
 • Szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló mentálhigiénés, felvilágosító és kortárs segítő csoportok működtetése, támogató, – önsegítő csoportok létrejöttének szorgalmazása.
 • Természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek megszervezése és lebonyolítása.
 • Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglakoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
 • Hátrányos szociális és kulturális helyzetben élők támogatása, felzárkóztatása társadalmi beilleszkedésük segítése.
 • Hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése
 • Foglalkoztatást, munkavállalást segítő programok szervezése, lebonyolítása.
 • Művészeti tevékenység folytatása, színházi előadások tartása a mentálhigiénés jólét elősegítése érdekében. ( Előadó-művészet)
 • Családi életet támogató és erősítő programok működtetése.

A Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány 2019. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartami beszámoló

 

Szervezetünk szakmai tevékenységének két pillérre épülő eleme van, a humán- és a szociális segítés.

A humán segítés területén a következő tevékenységet végeztük:

transzgenerációs rendszertanácsadás, a Hellinger-i Családállítás csoportunkban a családi problémák megoldásának legújabb formáját érhették el a csoporton résztvevők.
Generációkon átörökített lelki problémák oldása, mely párkapcsolati problémában, betegségek manifesztációjában jelenik, meg és nem lehet őket megoldani a tudatos szinten.  A kezdő kör után minden alkalommal 1 csoporttag téma állítása történik. A hatás azonnali is lehet, de néhány hét után a mindennapi életben történő változásokról számolnak be. A csoportfoglalkozás 48 órában valósult meg.

Életmód, életvitel, önismeret célkitűzése, hogy felkészítse a tiniket az egészséges életmód, életviteli szokások tudatos felépítésére, gyakorlására, az ezekhez szükséges ismeretek megszerzésére, az önálló életvitelre, az önellátásra, a családi munkamegosztásra, háztartási gazdálkodásra, pénzgazdálkodásra.

A program hátrányos helyzetű fiatalokat ért el. A pályázati program keretében a foglalkozások során egy-egy témát dolgozunk fel a fiatalokkal. Ezek a témák a fiatalok számára olyan szempontból újszerűek voltak, hogy eddig senki nem beszélgetett velük ezekről.

Minden foglalkozásra megadott tematikával készültünk, de ezeket játékos formában próbáltuk feldolgozni.

 

A Kaméleon Társulat: a közösségek lelki egészségi állapotának és életminőségének javítása mentálhigiénés szemléletformálással, a pszichodráma technika alkalmazásával történik. A „színpadon” személyes történetek, életesemények, álmok, vágyak elevenednek meg, amelyek katartikus erővel hívják életre érzelmeinket. Olyan alkalmak ezek, amelyek családias, meghitt hangulatban telnek, előadásaink egyszeriek és megismételhetetlenek. A közönség tapasztalatokat szerezhet, tanulságokat vonhat le és vihet tovább magával az élet bármely területére. Az év során társulatunk több fellépést valósított meg iskolai- és lakossági közösségekben.

A pályázat keretében Baba-Mama klubbot valósítunk meg. Célunk a kismamák mentálhigiénés erősítése. A klubfoglalkozások során egy-egy témát dolgozunk fel az édesanyákkal. Ezek a témák a családok megélt szükségleteire épültek. Klubunk fő célja az édesanyák lelki egészségének védelme, erősítése. Minden foglalkozáson az édesanyák kérdéseket tehettek fel a szakértőnek, aki válaszolt nekik.

Családi nap a cél az volt, hogy ezen a napon elfeledjék, a mindennapos gondjaikat, nehézségeiket, és felszabadultan tudjanak szórakozni.  A programokat a célcsoport igényeire építettünk fel. A kicsiknek volt arcfestés, trambulin, ugráló vár, és vattacukor, minden mennyiségben, és íz világban. A felnőttek bográcsban, közösen, nagyon finom sertéspörköltet főztek, főtt burgonyával, majd közösen megterítve, együtt fogyasztották el. A családok részére ügyességi versenyt állítottunk össze. A lényeg az volt, hogy kicsik és nagyok egyaránt részt tudjanak venni a játékban.

 

Családi műhelymunka a családi nap/műhelymunka feladata, hogy a közösség tagjai, akár a maguk által sem ismert képességeket mutassanak meg egymásnak, a bennük lévő felgyülemlett feszültséget legyen hol levezetni.

A családi nap/műhelymunka hatásainak tudatos, tervszerű, kontrollált felhasználása a megelőzés, a gyógyítás, a fejlesztés és a nevelés céljából a hátrányos helyzetűek, a lakosság illetve egészségükben veszélyeztettek életminőségének javítására szolgál programunkban.

 

Közösségfejlesztő képzés program több közösségben. A programot személyes megkeresés által tettük vonzóvá. A program hátrányos helyzetű diákokat ért el. A pályázati program keretében a foglalkozás során a közösségfejlesztésen volt a fő hangsúly. A felhasznált módszerek a fiatalok szükségleteire épültek. Programunk fő célja olyan közösségi munkamódok és módszerek felhasználása, amely az itt megjelent fiatalokat egy csapattá erősíti. A jelenlévők sokat tanulhattak egymás megnyilvánulásaiból is. Nagyon fontos volt megérezniük, hogy ez a megtartó közösség támogatja őket.

 

Interaktív közösségi Színházi képzés több közösségben. Célkitűzésünk volt az érzékenyítés a társadalmi szolidaritás irányában, közösség mozgósítása, az emberek aktivizálása.

A program módszere volt a improvizációs előadás, helyi szintű közösségi program.

A program hátrányos helyzetű gyermekeket ért el. A pályázati program keretében az előadás során a sajátélmény, az iskolai történések, családi történések voltak a program fő mozgató rugói. Az előadás fejlesztette a spontaneitást, a kreativitást, a verbális és non verbális kifejezőkészséget. Elősegítette a szociális kompetencia fejlődését és az emocionális fejlődést, valamint segített a megfelelő társas kapcsolatok kialakításában. Mindemellett hozzájárult a megfelelő önismeret, énkép kialakításához, az identitás alakulásához.

 

Kamaszoknak egészség- és közösségi aktivitást erősítő rendezvények. Az Egészségnapi programsorozat megcélozta az Egészség témakörének valamennyi korosztályok részére releváns és specifikus elemét. Valamennyi résztvevő részesülhetett a tervek alapján a program valamelyik elemében, teljesen önkéntes alapon, az érdeklődési körének megfelelően. A részvétel valamint a gyakorlati részvétel a rendezvény elemeiben az Önkéntesség jegyében működött. Célunk ezzel a módszerrel az volt, hogy kis és nagycsoportos keretek között, valamint egyéni teljesítményt is mérendő formában, de mindenképpen Önkéntes formában, vegyenek részt a diákok.

 

Párkapcsolat erősítését célzó közösségi programon elhangzott előadás részletesen kifejtette a párkapcsolatra fókuszált, kiemelve az egészséges családi élet fontosságát, annak fontosságát, hogy a szülők elvei és értékrendje megegyezzen a fontos kérdésekben, mert e nélkül nem lehet gyermeket nevelni.

Nők mentális erősítése program A program célja a   menopauza tüneteinek csökkentésének lelki és fizikai lehetőségeinek megismertetése. Megszerezhető kompetenciák: A menopauza biológiai, lelki vetületeinek széleskörű megismertetése. Személyre szabottan egyéni panaszok, tünetek, kezelési lehetőségeinek, az alternatív, komplementer medicina körébe sorolható elemek edukációja, kiemelten figyelmet fordítva az orvosi szolgáltatás igénybevételére. A 24 óra elmélet 6 alkalommal valósult meg. Nagyon fontos volt az elméleti résznél az alapozás, mely a gyakorlatot volt hivatott elősegíteni.

A hátrányos helyzetű fiatalok számára Tanodát működtetünk.

Tanodai programunkat Szandaszőlős városrészben valósítjuk meg. A foglalkozások egyéni és csoportos bontásban történnek. Célkitűzésünk a célcsoport és családjaik szociális-, kulturális- és mentális megsegítése, felzárkóztatása. Programunkkal Szandaszőlős városrész hátrányos helyzetű lakosságának problémáira kívántunk közösségi megoldásokkal reagálni. Közösségi alapú szolgáltatásokat kívántunk nyújtani. Célunk volt az emberi erőforrások fejlesztése, a társadalomhoz való tartozás elősegítése. Programunk hozzájárult a helyi közösségek fejlődéséhez, fejlesztéséhez, szabadidős tevékenységekhez nyújtott teret, segítette a szociális problémák megoldását, információt nyújtást, segítette a különböző emberek, csoportok és közösségek közötti kommunikációt, a lakosság életminőségének javítását.

A 2019.-es évben a következő programokat valósítottuk/ valósítunk meg tanodásainkkal:

január 30. Stratégiai nap

február 27. Farsang hava – karnevál

március 19. Húsvétra hangolódás. Családi nap

március 29. Mozi Látogatás

április 11.Egészségnap. Családi nap

május 11. Bobozás Visegrád. Dunakanyar megnézése

június 28. Mozi Látogatás, Tiszaparti Játszótér, Fagyizás

június 12. Budapesti Csokoládé Múzeum Kirándulás

július 26. Családi nap.

augusztus 9. Tőserdei Kalandpark Kirándulás

augusztus 23. Sport nap

szeptember 3. Ibrányi Tanoda Olimpia

szeptember 28. Kecskemét Szókraténusz Múzeum Kirándulás

október 19. Budapest Szépművészeti Múzeum megtekintése Kirándulás

november 30. Családi nap, Télapó ünnep

december Karácsony és ünnepekre hangolódás

 

Megünnepeltük a télapó ünnepét és karácsonyt a tanulókkal és szüleikkel.

A nyolcadikosok iskolaválasztását nyomon követtük és megfelelő irányba tereltük.

A tanoda felhasználóknak, minden tanodai napon uzsonnát biztosítunk.

A tanulók identitástudatának erősítése, az anyanyelv ápolását, megőrzését támogató tevékenységek, programok megvalósítása folyamatos. Társasjáték pedagógiával növeljük a gyermekek szókincsét (Pl: szókirakó), odafigyelünk a szép beszéd használatára.

Rengeteget beszélgetünk a gyerekekkel a mindennapjaikról. Lelkileg támogatjuk, erősítjük őket visszajelzéseinkben. Tanulási motivációik felkeltésében szeretjük alkalmazni az internetes lehetőségeket és a fejlesztő játékokat. A megerősítések, pozitív visszacsatolások mindig a jobb elérésére ösztönzik őket. Tanodánknak nagyon fontos az Európára való érzékenyítés, interkulturális nevelés, erre folyamatos hangsúlyt fektetünk.

Alapítványunk ismét Közösségért díjat adott át a szolnoki diákság 24 órás vetélkedőjén két közösségépítő fiatalnak. A díjnak két célja van, a díjazott fiatal munkájának elismerése, valamint a többi fiatal motiválása a közösségépítésre, amely egy megtartó erőt biztosíthat számukra.

Szervezetünk honlapján fórum működik, ahol munkatársaink tanácsadói tevékenységükkel állnak a lakosság szolgálatára, az általuk megkérdezett probléma megoldása érdekében. A fórumon keresztül szervezetünk mindenki számára elérhetővé vált. Weboldalunk, a drogprevenció menüpont alatt, mindenki számára hasznosítható információkat tartalmaz.

Szociális tevékenység: A hátrányos helyzetű gyerekeket, családokat, adományok osztásával segítjük, melynek keretében élelmiszer és ruházati adományokat juttatunk el a rászorultak számára.

Együttműködésünk más szervekkel, szervezetekkel: Egyrészt szakmai vonalon (konkrétan a segítő és prevenciós szakmához kapcsolódó szervezetekkel) működünk együtt. Valamint a szolnoki Kábítószer Egyeztető Fórum munkájában veszünk részt, a prevenciós munkacsoportban. Részt veszünk a Civil Tanács és az Önkéntes Kerekasztal munkájában is.

Ágazati jellegű: Civilekkel való kapcsolattartás.

Esélyegyenlőség érdekében kifejtett tevékenységünk (társadalmi hasznosulás): Az alapítvány a tevékenységeit a legrászorultabbak részére is nyújtja.

Szolnok, 2020. március 1.

Pappné Szabó Anita

elnök

Megszakítás