Get Adobe Flash player
Galéria véletlenkép
szolnok-flp17
Eseménynaptár
Szeptember  2022
H K S C P S V
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Szavazás

Miről olvasna szívesen?

 • Szexualitás (25%, 8 válasz)
 • Életmód (22%, 7 válasz)
 • Ifjúsági programok (19%, 6 válasz)
 • Fogyókúra (13%, 4 válasz)
 • Drogprevenció (13%, 4 válasz)
 • Civil hírek (9%, 3 válasz)
 • Dohányzás (0%, 0 válasz)

Válaszadók összesen: 14

Betöltés ... Betöltés ...

A feltöltő által közzétett bejegyzések

Vector illustration of tree hands. Hi-res jpg included.

50 órás Iskolai Közösségi Szolgálat szervezetünknél.

Amit te nyújthatsz nekünk:

 • Kézműves foglalkozások segítése.
 • Játszóházak segítése.
 • Rendezvényeken való segítés.
 • Kisgyermekek tanulási folyamatának segítése.
 • Környezeti és természetvédelmi folyamatok segítése.

Amit mi nyújtunk neked:

 • Vidám légkör.
 • Hatékony csapat.
 • Empatikus mentor.

Kapcsolattartó: Bencsikné Nagy Anita

szandaszolgaltatohaz@gmail.com

A legjobb időszak az önkéntes tevékenységre a nyári szünet!!!

SZERETETTEL VÁRUNK!

Charity, volunteering and donating concept. Raised up human hands with red hearts. Children’s hands are holding heart symbols. Vector

Program címe: Improvizációs Színház

A tevékenység megnevezése: Előadás

Helyszín: Rákóczifalva, Kenderes, Szolnok

Időpont: 2021. június 1.-2021. november 30.


A Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kezelt, az Előadó-művészeti szervezetek 2021. évi tematikus egyedi többlettámogatása konstrukcióra, Improvizációs Színház címmel, melyet az irányító hatóság támogatásban részesített.

A támogatás összege: 2.000.000. Ft

Köszönjük szépen a támogatást!

Célkitűzés: Az alkalmazott módszer képes láthatóvá tenni, megjeleníteni érzéseket, mögöttes tartalmakat, attitűdöket. Az általa kínált vizuális megjelenítési forma célja a kiemelés, rálátás, tudatosítás és integrálás biztosítása.

Tartalma:

 Improvizációs színház

 1. Playback

A színészek ebben az improvizációs műfajban a nézők által mesélt saját, személyes történeteket játszanak el. A mesélő történetét az ún. játékmester foglalja össze, aki közvetítőként vesz részt a nézők, a színészek és a mesélő között. Mindez természetesen előzetes megbeszélés nélkül történik. A „színpadon” személyes történetek, életesemények, álmok, vágyak elevenednek meg, amelyek katartikus erővel hívják életre érzelmeinket. Olyan alkalmak ezek, amelyek családias, meghitt hangulatban telnek, előadásaink egyszeriek és megismételhetetlenek.

A közönség tapasztalatokat szerezhet, tanulságokat vonhat le és vihet tovább magával az élet bármely területére. Ezen túl a műfaj speciális élménymegjelenítése olyan szinten hathat a nézőkre, amilyen szinten maga az élmény hatott, s ezáltal a feldolgozás is könnyebbé válik. Ilyen formában a playback színházi műfaj terápiás hatású is lehet.

Az előadás szerkezete:

 • a közönség és a játszók közös melegedése rövid ismertető, majd hangulatok, érzések által
 • a játékosok bemutatkozása
 • a közönség találkozása egymással, a nézők beszélgetőtársat választanak és megosztják egymással egy saját történetüket
 • a közönségből bárki elmesélheti történetét a színpadon lévő mesélő székében ülve (több történet lehetséges)
 • ambivalens érzések bemutatása következik párokban, az előadást egy tabló zárja, ahol a játékosok felidézhetik egy aznapi szerepüket
 • Fórum Színház

A színészek improvizációs módszerrel bemutatnak egy közösen létrehozott színdarabot, ez az anti-modell. A darab meghatározott, és olyan problémáról szól, melyről az alkotók tudják, hogy közelről érinti leendő nézőiket. A darab központi figurája, a főhős vagy protagonista nyomasztó helyzetbe kerül, amit egy másik szereplő, az elnyomó (oppressor) agresszív viselkedése okoz. A főhős megoldhatatlan problémája válsághoz vezet, ezzel végződik a bemutatott darab. A játékmester, aki a társulat és a közönség közötti összekötő kapocs szerepét tölti be, megkéri a nézőket, hogy segítsenek megoldani a főhős problémáját. Amikor a társulat újra eljátssza a darabot, a nézők közül bárki, bármelyik pillanatban megállíthatja az előadást Stop! felkiáltással, és elmesélheti saját ötletét, elgondolását a főhős helyzetének javítására. A néző beavatkozásával módosíthatja a főhős viselkedését, cselekedeteit és szavait, és ennek megfelelően változik a darab cselekményének menete.

 • A főhős szándékát, motivációját, valamint a szituáció adott körülményeit azonban (hol, mikor, kik, milyen viszonyban és milyen körülmények között) nem lehet megváltoztatni! A többi szereplő feladata, hogy úgy alkalmazkodjanak az új változathoz, úgy improvizáljanak, hogy egyúttal következetesek maradjanak figurájuk jelleméhez, és továbbra is próbálják megvalósítani a figura eredeti szándékát. Egy-egy kérdéses helyzetet vagy jelenetet több néző is módosíthat és a játékot vezető a közönség véleményének figyelembevételével dönti el, hogy melyik új változat javított a főhős helyzetén, és melyik vezet a probléma megoldásához. Ha több jó megoldási javaslat érkezik, a játékmester választja ki a dramaturgiailag legmegfelelőbbet, és a játék ebben az irányban halad tovább.
 • A többi játszó szerepét is meg lehet változtatni.

Beszámoló:

A program első fellépése Rákóczifalván valósult meg a helyi ifjúsági klubban. A klub tagjai helyi középiskolások. Az előadás témája a klub működése, a tagok elköteleződéséről szólt. Az előadás, a közösen megélt élmények, érzések színpadi megjelenítése tovább növelte ezt az összetartó erőt.  A program módszere volt a playback módszer volt.

2021. októberében Kenderesen a helyi általános iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak játszottunk. A programot a helyi iskolával való jó együttműködésünk tette lehetővé. A program hátrányos helyzetű gyermekeket ért el. A program keretében az előadás során rengeteg történetet meséltek a fiatalok. A hetedikesek előadásának a Barátság volt a hívó szava. Rengeteg közös élményről, érzésről számoltak be a résztvevők. Megjelentek képek a közös biciklizésekről, fociról, csajos időtöltésről és megélt ünnepekről és osztálykirándulásokról. Az előadás megnövelte a barátság értékét.

A nyolcadikosok hívó szava a pályaorientáció volt. Itt mindenkinek lehetősége volt a pályaválasztással kapcsolatos frusztrációit, szorongásait kimondani. Éreztük, hogy nagy súly nyomta a vállukat vajon jó döntést hoznak e? Lehet e 14 évesen egy életre szóló döntést hozni? Mennyire szólnak bele a pályaválasztás menetébe a szülői elvárások? Valamint mennyire tartom értékesnek magam? Vagy az értékskála melyik részén helyezem el az általam választott szakmát? Ezek a kérdések mind-mind megfogalmazódtak az elmondott történeteik érzéseik során. A színpadon pedig minden érzés és történet szimbólikus alakban visszatükröződött. A játékokban megjelentek erőforrások, jövőképek, amely maradandó emlékként vihettek haza a résztvevők és ha szükségük lesz rá, előhívhatják emlékezetükből, hogy megerősödve mehessen tovább a pályájuk során.

Szolnokon két helyszínen ugyanazzal a közösséggel dolgoztunk egy rendkívül mély témában, mégpedig az iskolai bántalmazás, otthoni bántalmazás témájában. Ezt a nehéz témát fórumszínházas technikával dolgoztuk fel.

Két konkrét jelenetet tettünk fel a színpadra, aminek a cselekményét már a fiatalok szőtték tovább, és úgy alakultak az események, hogy minden probléma gyökere előkerült.

Az előadások fejlesztették a spontaneitást, a kreativitást, a verbális és non verbális kifejezőkészséget. Elősegítették a szociális kompetencia fejlődését és az emocionális fejlődést, valamint segített a megfelelő társas kapcsolatok kialakításában. Mindemellett hozzájárult a megfelelő önismeret, énkép kialakításához, az identitás alakulásához.

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság döntése által szervezetünk a roma kulturális események megvalósítására és a kulturális tartalmak, elérhetővé tételeének támogatására 900 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.  Köszönjük a támogatást!

Programunkban 3 rendezvényt valósítottunk meg:

 • A holokauszt megemlékezésére egy időszaki kiállítást tervezünk, ahol fényképekkel újságcikkekkel dokumentáltuk a történelmet.
 • Megvalósítottunk még egy roma nemzetiségi élethelyzetre felhívó színházi előadást, a Cinka Panna Cigány Színház által a Pólika c. zenés cigány sorsdráma.
 • Harmadik rendezvényünk a Romano Glaszo által egy roma nemzetiségi identitást megerősítő koncert megtartása cigány dalok éneklése által.

„A sok cigányt mind elvitték, nagy árkokat ásni vitték.
A nagy árok lassan mélyül, víz bugyog fel a mélyérül.
Szegény fiúk, mind mifajták, a csendőrök űzik-hajtják,
Verik őket, kapják kézre, lemaradót puskavégre.
Az a nagy árok minek kell, a fekete, feneketlen?
Nem tudják, honnan is tudnák, csendőröktől meg nem tudják!
Ha tudnák, hogy minek ásnak, hogy maguknak, hogy nem másnak,
maguknak, a többieknek, asszonyoknak, gyerekeknek.”

(Choli Daróczi József: Elvitték a cigányokat)

A holokauszt megemlékezésére egy időszaki kiállítást valósítottunk meg, ahol fényképekből és újságcikkekből rendezünk kiállítást az auschwitz-birkenaui elkülönített cigányláger, és az 1944 augusztus 2.-i fájdalmas eseményeinek dokumentálására. Gyertyákat gyújtottunk a meggyilkolt cigányok emlékére.

A Holokauszt áldozatainak megemlékezése rendezvényünkön, a gyermekek is bemutatkoztak rajzaikkal: Az én családom címmel.

Valamin a Roma gasztronómiai hagyományok ápolása miatt, cigány ételkóstolásra is nyílt lehetőség. (bodag, húsoskáposzta és sütemény)

2021. október 19.-én kedden 17 órakor a Cinka Panna Cigány Színház Pólika c. előadására a Szandaszőlősi Művelődési Házban került sor. A cigány sorsdráma megtekintést nagy érdeklődés övezte.

A Romano Glaszo a népzene és a világzene területén magyar, cigány, zsidó, spanyol-flamenco és más népek zenéit és dalait dolgozza fel. 2021. augusztus 17.-énkedden 17 órakor a Romano Glaszo művészeti csoport koncertjére a Szandaszőlősi Művelődési Házban került sor.  

A Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére elnevezésű pályázati felhívásra, SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-1-0134 azonosítószámon benyújtott pályázatunk 1.900.000. Ft nyert. Köszönjük szépen!

Tanodánk a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, Támogatásirányítási Főosztály által közvetített finanszírozással működik. A Tanoda 2020-ban 34 fő hátrányos helyzetű gyermeknek nyújtott fejlesztő szolgáltatást. A program keretében 734 fejlesztő óra valósult meg. A tanoda 12.00-17.00. elérhető a tanodások számára a tanév rendjéhez igazodva Szandaszőlősön a Simon Ferenc út 50. szám alatt. Programunk nagy hangsúlyt helyezett az önismeret-, identitás fejlesztésére, pályaorientációra, intézménylátogatásokra, példaképek bemutatására. A tanoda 194 napon keresztül biztosított személyes jelenléti szolgáltatást.  2020. március 16-2020. június 1. -ig digitális szolgáltatást biztosítottunk. A tanodát rendszeresen igénybe vevők számára kisétkezést biztosítottunk napi rendszerességgel.

A tanodánkat rendszeresen igénybe vevőknek a tanulását, továbbtanulását, pályaválasztását és életpálya-építését elősegítő következő szakmai szolgáltatásokat nyújtjuk:

– mentálhigiénés segítő beszélgetések,

– pályaorientációs foglalkozás

– beszélgetés szakmákról, intézményekről

– információáramlás

– tanórák tartása.

A tanodánkat rendszeresen igénybe vevők részére az iskolai lemorzsolódást megelőző programokat folyamatosan nyújtottuk:

– személyre szabott megsegítés

– mentálhigiénés segítő beszélgetések

– gyermek tantárgyi megsegítése

– önismereti megsegítése

– motiváció fejlesztése

– tanulás módszerének fejlesztése.

Az éves, a tanulók egyéni fejlődését segítő mérések elvégzése megvalósult.

A szabadidő hasznos eltöltését segítő programjaink: -társasjátékok – szerepjátékok – olvasás – kirándulások – szakmai programok.

A tanodánkat rendszeresen igénybe vevők számára három, a tanodán kívül megszervezett sport- vagy kulturális programot biztosítottunk.

Két családlátogatást tettünk a tanodát rendszeresen igénybe vevők családjainál, amelyről családlátogatási naplót készítettünk. A családlátogatások a következő időpontokban valósultak meg: 2020. január-február és 2020. július-augusztus hónapokban. Célunk volt a tanulók családjának, lakókörnyezetének jobb megismerése.

Négy családi közösségi programot biztosítottunk, amelyekbe a tanodát rendszeresen igénybe vevők családját is bevontuk.

Programjaink:

2020. 01. 31. Egészség és Sport nap tanodák csocsó versenye

2020. 02. 28. Farsang (Családi Nap)

2020.07.08. Tisza Mozi (Dolittle c. film)

2020.07.09. Családi nap

2020.07.26. Szolnoki Reptár megtekintése, fagyizás, játszótér

2020.08.11. Rákóczifalva, Madárpark, Régi Idők Háza, fagyizás

2020.08.14. Tisza Mozi (A vizsga)

2020.08.27. Sport és Pályaorientációs Családi nap

2020.08.28. Tisza Mozi (Zárójelentés)

2020. 09.19. Családi nap

2020.09.26. Nyitott tanodai program. Tanoda népszerűsítése. (előadás)

Tanodai szolgáltarásunk 2013 óta folyamatosan működik. Köszönjük a lehetőséget!

A Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás kollégiumának döntése alapján 2020.10.12-én közzétett NEAO-KP-1-2021 kódszámú „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2021.” című pályázati kiírására benyújtott, NEAO-KP-1-2021/8-000308 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Miért Ne Alapítvány működési és közösségi alapú programjai című pályázata 2  900  000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. Köszönjük szépen!

EMT-TE-B-D-20-0145

A Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére az Előadó – művészeti szervezetek többlettámogatása program keretében, Báb – Játék – Közösség címmel, melyet az irányító hatóság támogatásban részesített.

A benyújtott pályázat szakmai programját a szervezet szoros együttműködésben a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun Szolnok Megyei Igazgatóság szakmai apparátusával együtt készítette el.

A pályázati program elsődleges célja Jász-Nagykun-Szolnok megyében már meglévő és ezután létrejövő olyan amatőr alkotó közösségek elindítása, újraindítása és szakmai támogatása, ahol a báb, a bábozás – mint, hiánypótló amatőr művészeti folyamat, ősi kifejezési forma – teremt kiindulópontot, lehetőséget az iskolai, kistelepülési alkotó közösségek összekovácsolódására.A bábjátszás komplex készség, képesség és személyiségfejlesztő hatásra építve kívánja elősegíteni új közösségek alakulását és a már meglévő csoportok fennmaradását. 

A pályázati kiírás célkitűzéseinek megfelelően a Miért Ne Alapítvány rövidtávú célkitűzése, hogy 4 db olyan, Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen végezzen szakmai támogató és művészeti tevékenységet, amelynek segítségével további 19 település bevonása történhet meg hosszútávon az amatőr bábjátszás népszerűsítésébe.

Pályázati azonosító: EFOP-1.3.7-17-2017-00280

A támogatás összege 100% vissza nem térítendő támogatás.

Program címe: Mentálhigiénés közösségfejlesztő program

Időpont: 2017. november 1.-2020. október 31.

Szakmai megvalósító: Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány és Görög Katolikus Parókia

Célkitűzés: Projektünk célja, az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan a hátránykompenzáció megvalósítása és a társadalmi esélyteremtés biztosítása. Az előítéletesség és/vagy a hátrányos megkülönböztetés mérséklése, a társadalmi és közösségi szerepvállalás (önkéntesség, karitatív munka) ösztönzése, az identitás megőrzése. 

A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatását logikai összefüggésekben lehet bemutatni. Az egyes beavatkozások teljes mértékben kapcsolódnak egymáshoz, segítik az eredményesség elérését. A beavatkozások köre úgy lett meghatározva, hogy azok minél nagyobb mértékben és integrált módon reagáljanak a feltárt problémákra, hiányosságokra, egyértelműen hozzájáruljanak a célkitűzések eléréséhez, a konzorcium kölcsönhatása pozitív eredményt mutasson. A célcsoport lelki egészségét nagymértékben javítja az összes projekt elem, amely a pályázatban széles skálát mutat. A tervezett program elemek egyértelműen hozzájárulnak a lakosság életminőségének javulásához, a gazdasági területek jobb kihasználáshoz.

1. főtevékenység: Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés

Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása – Érzékenyítő csoportos foglalkozások:

 • Kutyaterápia óvodásoknak
 • Hagyományőrző napok
 • Szent Efrém férfikar fellépése 
 • Fiatal házasok életvezetése
 • Kirándulások

Célunk a programokkal arésztvevők zárkózottságának, elszigetelődésének csökkentése, önálló életvezetési képesség megerősítése, egészségfejlesztés. Kulturális értékek hozzáférésének biztosítása. A célcsoport önszerveződési képességének kialakítása. Szemléletformálás.

Kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldási készségek fejlesztése

 • Konfliktus kezelő tréning
 • Várandósok csoportja
 • Abortusz utáni gyásztanácsadás
 • Intenzív konzultáció életvezetési problémák megoldására

Célunk a programokkal az egészséges családi kommunikációban való segítségnyújtás.

Menekültmisszió vagy otthonukból elüldözött menekültek integrációja, érzékenyítés, mediáció:

 • Mentálhigiénés segítő beszélgetés

Célja a kliens a segítő közreműködésével értse meg saját érzéseit, lássa át élethelyzetét.

2. főtevékenység: Társadalmi együttélés javítása

Közösségfejlesztés –közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre

 • Közösségfejlesztés roma közösségben:

Célja az önmagával, társaival, családjával és a természetes környezetével harmóniában élő, egészséges és felelősen cselekvő személyiség kialakítása.

Meglévő közösség fejlesztése vagy új közösség létrehozása:

 • Családi nap

A családi nap célja az együttlét örömének kifejezésre juttatása, a közösségi együvé tartozás megszilárdítása.

Mediáció:

 • Családi Tanácsadás, mediáció

Céljaa családok megsegítése segítőbeszélgetéssel a lelki egészség védelme érdekében.

Közösségi tér kialakítása, működtetése:

 • Nyári esték programsorozat a közösségi térben

Célja annak megtapasztalása, hogy a közösségnek az érdekérvényesítő képessége erős.

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása

 • Nyári tábor a közösségi térben

Célja elősegíteni a térségünkben élő gyermekek esélyegyenlőségének, életminőségének javulását.

Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása:

 • Együtt a társadalomért munkacsoport

Célja a közösségnek az érdekérvényesítő képességének növelése.

Hátránykompenzációs tevékenységek

 • Hátránykompenzációs nap Kunhegyesen és Tiszagyendán
 • Versenyképes tudáshoz való juttatás szakmai nap Tiszagyendán
 • Vissza a munkába felkészítő képzés és megtartó közösségépítés Tiszagyendán

Célja az „elmaradott térségből” érkező emberek érzékenyítése a versenyképesség irányában, a közösség mozgósításása.

3. főtevékenység: Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése

Tanácsadás

 • Informatikai tanácsadás

Programunk során szeretnénk az idősek informatikai ismereteit is növelni.

Mediáció

 • Konfliktus mediáció

Célja a konfliktusban érintett felek érzelmei, igényei, motivációi, és lehetőségei feltárásával, a szereplőket olyan helyzetbe hozni, hogy képesek legyenek egymással hatékony, produktív kommunikációra.

Tréning

 • Női egészség klub tréning:

Célja a női egészség lelki és fizikai fejlesztése

Esetmegbeszélés

 • Esetmegbeszélés

Célunk a programban résztvevőket megmozgató folyamatok tudatosítása, nyílttá tétele, amely elakadást jelent a közösség életében.

Engedélyezett képzés

 • Életvezetési Coach (Life Coach)képzés

Célja a programban résztvevők önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése

Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek

1. főtevékenység: Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése

Jelenlegi módszertanok összegyűjtése

 • Csapatépítő tréning és szervezetfejlesztő napok

Célja a hatékonyság növelése, a szervezeti működés fejlesztése, a személyes kompetenciák áttekintése, amelyek az egyházi szervezet számos tagját, munkatársát, önkéntesét érintik.

Jó gyakorlatok terjesztése

 • Szakmai workshop sorozat
 • Projekt, pályázatírás és menedzsment ismeretek szakmai nap

Célja megismerni a különböző egyházak és szervezetek nyújtott szolgáltatásait, így fejleszteni szervezetenként a szolgáltatások színvonalát.

Beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés

 • Módszertan fejlesztő nap

Célunk a hatékonyság növelése érdekében áttekinteni és rendszerezni a meglévő módszertanokat.

Disszemináció

 • Záró Konferencia

A pályázati program és elért eredményeinek bemutatása.

A program alatt 6 kirándulást valósítunk meg: Gödöllő Kastély, Miskolc-Sajópálfala Görög katolikus templom, Máriapócs Szent Mihály Templom, Szeged Görögkatólikus Templom, Dóm, Zsinagóga, Füvészkert, Debrecen Görög Katólikus Székesegyház, Metropólia, Református Nagytemplom, Tímárház, Nyíregyháza Székesegyház, Vadaspark.

Pályázati azonosító: EFOP-3.3.1-16-2017-00079

Program címe: Szandaszőlősi Tanoda

A támogatás összege 100% vissza nem térítendő támogatás.

Helyszín: Szolnok

Időpont: 2017. június 01.- 2018. december 31.

Szakmai megvalósító: Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány

Célkitűzés: Szandaszőlős hátrányos helyzetű lakossága felzárkózásának segítése, oktatási feladatokkal, szocializációval, életpálya-építéssel, kultúraközvetítéssel, közösségfejlesztéssel, szabadidő-szervezéssel, szociális támogatással kapcsolatos tevékenységekkel. Saját élmény által látókörük bővítése.

Veresegyház kirándulás 2017. október 14-én a gyerekeket és családjukat elvittük Veresegyházára a medveotthonba. Veresegyházon A gyerekek már nagyon nagy izgalommal várták, hogy mézzel tudják majd etetni a medvéket, így a fakanál kézről kézre ját. Miután a medvéket jól lakattuk, a játszótéren hatalmasat játszottunk. Ezt követően a kaladparkba mentünk be, és szinte kivétel nélkül mentek végig a gyerekek az akadálypályákon. A kicsik a kis akadályokon, míg a nagyobb gyerekek sokkal nehezebb, félelmetesebb akadályokon mentek végig. Mindenki végig tudott menni a pályákon, nagyon ügyesek voltak. Ezután már a gyerekek nagyon megéheztek, így az általunk előre lefoglalt étteremben ebédeltünk.

Szentendre kirándulás 2017. szeptember 30-án a gyerekeket és családjaikat elvittük Szentendrére. A Legnagyobb látványossága a városnak, a Skanzen. Úgy gondoltuk, hogy kisvasúttal végig megyünk a végállomásig, és így néztük meg a Felföldi, Alföldi, Felső Tiszavidék, és a Mezővásárost. A paraszti kultúra értékeit naftalinban tárolja a távoli jövő generációi számára. Sokkal inkább az itt és most élő embereknek szeretné meg- és felmutatni a hagyományos tudás ma is használható elemeit és a közösségi kultúra értékeit. A szabadtéri kiállítások lehetővé teszik, hogy a falusi élet hangulatáról és léptékéről valós benyomást szerezzünk. Kézműves műhelyeikben a gyertyamártástól a játékkészítésen át, a tartósítási eljárásokig megannyi tevékenységet láthattunk. Folklórműsorokkal és színházi előadásokkal csöppenhettünk bele az 1800- as évekbe. Megtudtuk, hogy milyen felfordulást okozott a híres színésznő érkezése. Milyen volt a hálószobája. Milyen erkölcstelennek tarja a szatócs a színésznőt, mert kibújik a bokája a ruhája alól.  Milyen portékákat rendel az öreg szatócs.  Miért csen bonbont a szatócs fia. Ezek az emberek olyan hitelesen játszották el a szerepüket, és olyan fantasztikusan belevontak bennünket a játékba, hogy mindenkibe maradandó élményt nyújtottak. Fantasztikusan érezte mindenki magát, mert visszarepültünk abban az időbe, ahogy régen éltek az emberek.

El Marieche étteremben ebédeltünk, majd a város főterén is hatalmasat sétáltunk, ahol színes kirakodóvásár fogadott bennünket.

Összességében nagyon tartalmas napunk volt, mindenki jól érezte magát. A célcsoport azt mondta Szentendréről: „Olyan, mintha Párizsban járnék.”

Bemeneti méréseket az ősz folyamán elvégeztük.

A Nyitott tanodai programjainkat az ünnepek köré csoportosítottuk. Kézműves foglalkozásainkat mindenki számára elérhetővé tettük.

Más tanodákkal való kapcsolattartásunk folyamatos, együttműködünk a programjaikon.

Csapatépítéseinka nyáron megvalósultak. A célcsoporttal és szüleikkel több alkalommal voltunk együtt. A tanórákat folyamatosan tartjuk. Az Egyéni fejlesztési terveket és haladási naplókat folyamatosan vezetjük, aktualizáljuk.

Az ősz folyamán Szerepmodell bemutatása programunk alatt egy tanodás „anyuka” mutatta be foglalkozását. A program alatt a gyerekek kipróbálhatták a marcipán figura készítést.

Tanodai workshopunkat 2017. november 7. tartottuk. A Marginális társadalmi helyzetű  családok és az iskola-, Tanoda kapcsolata c. előadás a résztvevőket aktivitásra ösztönözte. Egy őszinte beszélgetés indult el.

Megünnepeltük a télapó ünnepét és karácsonyt a tanulókkal és szüleikkel.

Tehetség gondozás keretében sikeres felvételt nyert egy tanulónk a helyi érettségit adó Arany János tehetséggondozó programba.

A nyolcadikosok iskolaválasztását nyomon követtük és megfelelő irányba tereltük.

A tanoda felhasználóknak, minden tanodai napon uzsonnát biztosítunk.

A tanulók identitástudatának erősítése, az anyanyelv ápolását, megőrzését támogató tevékenységek, programok megvalósítása folyamatos. Társasjáték pedagógiával növeljük a gyermekek szókincsét (Pl: szókirakó), odafigyelünk a szép beszéd használatára.

Rengeteget beszélgetünk a gyerekekkel a mindennapjaikról. Lelkileg támogatjuk, erősítjük őket visszajelzéseinkben.

Tanulási motivációik felkeltésében szeretjük alkalmazni az internetes lehetőségeket és a fejlesztő játékokat. A megerősítések, pozitív visszacsatolások mindig a jobb elérésére ösztönzik őket.

2018.02.15.-án Moziban voltunk a tanodás fiatalokkal. Az előadást ők választották.

Megünnepeltük a farsangot, több tanoda és családjaik vettek részt egy közös rendezvényen.

Tanodánknak nagyon fontos az Európára való érzékenyítés, interkulturális nevelés, erre folyamatos hangsúlyt fektetünk.

2018. május 12-én Budapestre Lézerharc

2018. május 12-én a gyerekeket elvittük Budapestre, Lézerharc kalandra. Már a szó is olyan sejtelmes, fények, fegyver, sötétség, barlang. A gyerekek nagyon izgatottan várták, szinte mindenki kivétel nélkül az interneten utána nézett a játék lényegének. Amikor megérkeztünk egy fiatal csapat várt bennünket egy a pince ajtajában. Nagyon félelmetes volt, és borzasztó hideg.

A vezető, nagyon alaposan elmondta a szabályokat, a fegyverekről, a játék menetéről. 4 csoportra osztotta a tanulókat, és minden csoporthoz egy mentort állított be. A mentor utasításait kellett a csoportnak végrehajtani. A legfontosabb szabály, a fegyver rendeltetésszerű használata. A csoportok egymással körforgásban játszottak. A játék lényege: Mindenkinek 15 élete volt, a két csapat egymást kellett, hogy kilője. Amelyik csapat előbb kilőtte a másikat az nyert.  Mindenkibe maradandó élményt nyújtottak. Fantasztikusan érezte mindenki magát, remek fegyverek, lövöldözés, mi felnőttek is visszarepültünk abban az időbe, amikor gyerekkorunkban játszottunk.  

Hazafelé Monoron a Csülök étteremben ebédeltünk, ahol korlátlan ételfogyasztást vehettünk igénybe. Ez nagyon tetszett a gyerekeknek, mert mi szem szájnak ingere, nagyon sok finomság volt, igazából a bőség zavara.  A gyerekek nagyon jól érezték magukat, tele volt mindenki élménnyel. Gyerekek kérdése az volt, mikor megyünk legközelebb vissza.

2018. június 28-án lovas kocsikázni vittük a gyerekeket és szüleiket.

A projekt célja: A lovas kocsikázás, a ló, mint társ megismerése, számos olyan elemet tartalmaz, mely lehetővé teszi gyermekeinek komplex fejlesztését egy olyan területen, ahol a ló nem eszköz, hanem aktív cselekvő társ. Ez olyan motiváló tényező a gyermek számára, mely áthatja, és pozitív irányba tereli a foglalkozások hatékonyságát, hangulatát. A Tanodai diákjainak megismertetése a lovak viselkedéséről.. Miről is szól ez a kapcsolat? Bizalom, türelem, fegyelem, kitartás, megértés, empátia – ezek lehetnének az alapkövek.

A projekt : Szandaszőlősön felkerestük azt a lovardát, ami a Tanodánkhoz a legközebb van. Megbeszéltük a tulajdonossal, hogy a tanodás gyerekeket elviszi lovas kocsikázni.  Ferenc, amikor megérkezett a Tanoda épület elé a lovas kocsival, a gyerekek nagyon izgatottak voltak.  Ferenc elmondta a szabályokat, hogy mire kell nagyon odafigyelni. Elmondta, hogy olyan fokú elmélyült és erős kötelék kell, ami állat és gazdája közt csak sok munka és törődés után alakulhat ki. Mindkét partnernek bízni kell a másikban, érteni kell a másikat. Mert csakis két összetartozó társ együttes harmóniája adja meg a lovas kocsikázás valódi, pozitív élményét! Csakhogy ilyen barátságot nem könnyű kiépíteni. Mindenkinek jól kell éreznie magát benne, és a szórakozás vagy a munka alatt is el kell fogadni egyes szabályokat.  

Összességében mindenki nagyon jól érezte magát, rendkívül élvezték a gyerekek.

2018. július 2-6-ig nyári tábor

Tartalma:

Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázismegtekintése

Fagyizás a Tiszaparton

Közösségépítés

Szolnok városközpont megtekintése, játszótér

Pályorientációs nap

Családi nap

Beszámoló:

Szolnok Katona város. Szandaszőlősön található a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis. A laktanyába bekerülés, nem egyszerű, biztonsági okokból, szigorú követelményeken keresztül lehet bejutni.

2018. július 02-án hétfő 08.00-kor sétálva indultunk a Tanoda épületéből a laktanyához. A Kommunikációs és Protokoll osztály munkatársa várt bennünket a laktanya kapujában. Angéla a névsor egyeztetése után elmondta, hogy a Hangárba megyünk elsőként, ahol a kollégái megmutatják a helikoptereket. Fegyelmezetten, szigorúan kettesével, csendben kell közlekedni a laktanyában, mert oktatások, kiképzések vannak a laktanya területén. A katonák már vártak bennünket, bemutatkoztak, és pár mondatban bemutatták a helikoptereket, és elmondták, hogy mi a feltétele annak, hogy valaki katona lehessen.  A legfontosabb, hogy a katonaság hierarchiára épül, mely rendfokozatokban különül el. A tiszteletadás, fegyelmezettség a bajtársiasság jellemzi a honvédeket.

Láttunk, Harci Mi 24, és Szállító Mi 8 gépeket.  Lehetőségünk volt a helikopterekbe beülni.  Nagyon sok érdekes dolgot meséltek a helikopterek feladatairól, munkáiról. A laktanya Légi Kutató Mentő Szolgálatot lát el. Ez azt jelent, hogy a nap 24 órájában szolgálatban van egy helikopter, rajta felcserekkel, egészségügyi szakemberekkel, és riasztás esetén azonnal mennek segíteni, életeket menteni.

Ezután felmentünk a toronyba, ahol meteorológia szolgálatot is megnézhettük. Itt precíz pontossággal a meteorológus megmondta, hogy mikor, hol, milyen idő várható.  Számítógépeken keresztül folyamatosan lehet látni, hogy mekkora szél, csapadék, légmozgás várható. Ez azért fontos, mert a helikopterek csak akkor repülhetnek biztonságosan, ha az időjárás kedvező.

A gyerekek, felnőttek egyaránt nagyon élvezték a laktanya látogatását. A helikoptervezetés felkeltette a gyerekek érdeklődését.

Július 3.-án a gyerekeket fagyizni vittük a Tisza parti sétányra. Majd a tanodában játszottunk közösségi játékokat.

Július 4.-én Szolnok városközpontját tekintettük meg, a szökőkutat és a játszóteret vettük igénybe.

Július 5.-én az Iparkamara munkatársai tartottak pályaorientációs napot. Seb bekötözése, vérnyomás mérése, lázmérés, ruha hajtogatás, sajt kimérése, leltár készítés, fali polc szerelése, csavar anyák illesztése, áramkörök össze szerelése, szalvéta hajtogatása, ételek ajánlása étlapról, terítés- tevékenységi körökben próbálhatták ki magukat a gyerekek.

Táborunk utolsó napján családi napot tartottunk.

A program elősegítette a szociális kompetencia fejlődését és az emocionális fejlődést, valamint segít a megfelelő társas kapcsolatok kialakításában. Mindemellett hozzájárul a megfelelő önismeret, énkép kialakításához, az identitás alakulásához.

A cél az volt, hogy ezen a napon elfeledjék, a mindennapos gondjaikat, nehézségeiket, és felszabadultan tudjanak szórakozni.  A programokat a célcsoport igényeire építettünk fel. A zene sem hiányozhat egy roma napról, ezúttal az általuk leghallgatottabb zenével szórakoztak a résztvevők. A hangulat nagyon jó volt, valószínű mindenki számára jó kikapcsolódást okoztunk.

2018. október 15-én a NEFAG-hoz vittük tanodásainkat és szüleiket.

A projekt célja: A NEFAG-nál tett látogatás célja az volt, hogy a gyerekek figyelmét fókuszáljuk szűkebb környezetünk védett állataira, madaraira. Ez olyan motiváló tényező a gyermek számára, mely áthatja, és pozitív irányba tereli a foglalkozások hatékonyságát, hangulatát. A Tanodai diákjainak megismertetése a hagyományőrzésről, ezen belül az állatókról, védett növényekről.

A projekt rövid összefoglalása:

Szandaszőlősről indultunk az általunk megrendelt busszal. A tanulók várakozással tekintettek a kirándulásra. A NEFAG-nál tett látogatás célja az volt, hogy a gyerekek figyelmét fókuszáljuk szűkebb környezetünk védett állataira, madaraira (gólya, vércse, szarka, kócsag, gém), az erdő életére az ember életében betöltött szerepére, és ezen a téren bővítve a célnyelv lexikális tudását tudatosítva velük a környezetvédelem fontosságát. A gyerekek láthatták az itt élő állatok viselkedését, táplálkozási szokásait, az emberekhez való viszonyukat. A simogatóban nyuszik és törpekecskék között ismerkedhettek meg a selymes tapintással. Látványetetés során a tengeri malacok és még sok-sok egyéb „kedvenc” kerülhet testközelségbe a gyerekekkel.

Szerettük volna minél színesebbé tenni programunkat azon témakörben, ahol a gyerekek saját kis házi kedvenceiket láthatták. Sok kis pajtás elmondta, hogy otthon kinek milyen házi állata van. Ezután átmentünk a játszótérre és a gyerekek önfeledten játszhattak.

2018. október 20-án a két múzeumot látogattunk meg. Az egyik a tápiószelei Blaskovich Múzeum, ami ország egyetlen, a második világháborút berendezésében is sértetlenül átvészelő kúriamúzeuma. Egy kúria, amely nem az építtetőről, hanem emlékezetes lakóiról kapta a nevét. A század elején épült kisnemesi kúriát 1912-ben vásárolta meg egy özvegyasszony és régészkedő, műgyűjtő fiai – a Blaskovichok. A múzeum fogadóhelyisége a szarvas – és őzagancsokkal, orrszarvú- és medvekoponyákkal, vadászfelszerelésekkel, lőportartókkal díszített ebédlő. Egy szalonban empire és rokokó bútorok, a szomszédos szobában fegyver és pipagyűjtemény. A gróf Blaskovichok híres tápiószelei méneséből való világhírű csodalónak, Kincsemnek is jut egy szobányi emlékhely a kúriában. Ez az egész egy ismeretlen ékszer, egy gyöngyszem, maga a kastély is nagyon szép belül, sokkal nagyobbnak tűnik a rengeteg térrel, helységgel, mint ahogy kívülről látszik. A kiállítás csodálatos, nagyon sok érdekes dolog látható, mellette nagyon profi, hozzáértő idegenvezetést kapunk, ami szintén elég ritka. A gyerekek a közel 1 órás tárlatvezetésnek, minden percét nagyon élvezték, még Anna is megdicsérte őket, mert nagyon ügyesen viselkedtek, és kérdéseket is tettek fel, amire választ is kaptak.

Ezután mentünk a Hatvani vadász múzeumba. Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Kárpát-medence és Közép-Európa egyetlen olyan múzeuma, amely a XXI. századi fenntartható vadászathoz kapcsolódó etikus vadászati elveket, modern, környezettudatos ismereteket tartalmaz, és ezeket a legmodernebb interaktív eszközökkel teszi közzé. A múzeum nem titkolt célja a környezeti nevelés, a látogatók szemléletének formálása, környezettudatos viselkedésre való nevelése. A kiállítások bemutatják a magyar vadászat, vadászmesterség és vadgazdálkodás hagyományait, eredményeit, a vadgazdálkodás természeti hátterét, a Kárpát-medence legfontosabb élőhelyeit és vadfajait; a vadgazdálkodás társadalmi beágyazottságát, kulturális szerepét; a halászat és a horgászat hagyományait és jelenét.

Végül az Azzuro étterembe mentünk ebédelni, ahol két tanodásunk meglepi szülinapi tortáját is átadtunk, énekelve, tapsolva, az étterem tulajdonosával.

Tartalmas, nagyon szuper nap volt, mindenki jól érezte magát.

2018. november 9-án Bábszínház

A színészek kizárólag a célcsoport számára megírt darabbal készültek. Az előadás interaktív volt, a nézőket is bevonták a műsorba.

Beszámoló:

A bábszínház vagy bábjáték a színjátszás egyik legősibb formája, amelyet minden kor új hagyományokkal gazdagított. Az előadások eszközei, a bábok is nagy változatosságot mutatnak. Rövid jelenetek egymásutániságát láthattuk. Főleg állatok bőrébe bújva hangzott el sok bölcsesség, fejtörő és vicces jelenet. A tanodások nagy érdeklődéssel, figyelemmel nézték a műsort.

2018. november 16-án a gyerekeket elvittük a Szolnok Tisza moziba.  Ebbel szebb az élet című filmet néztük meg.

2018. november 29-én Karácsony, Mikulás megünneplése volt tanodánkban.

2018.december 31.-én zártuk Tanodai EFOP-3.3.1-16-2017-00079 számú projektünket.

Hollik Zsuzsanna

Gyermekjogi képviselő

Munkaidőben elérhető telefonszáma:

06/20/489- 9637

E-mail : zsuzsanna.hollik@ijb.emmi.gov.hu

Levelezési cím : 5006 Szolnok, Pf.:1

Pályázati azonosító: EFOP-1.3.5-16 2016-00522

Program címe: Társadalmi szolidaritás és családi erőforrások növelése mentálhigiénés programok által

Helyszín: Jász-Nagykun-Szolnok Megye területe

A támogatás összege 100% vissza nem térítendő támogatás.

Időpont: 2017. március 1.- 2020. június 30.

Szakmai megvalósító: Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány

Célkitűzés:

A projekt általános célja volt a családi életre nevelés és a társadalmi szolidaritás elérése. A célcsoport lelki egészségi állapotának és életminőségének javítása, fókuszáltunk arra, hogy mentálhigiénés szemléletformálással megnöveljük a közösségek meglévő és tartalék erőforrásait. Így megnőtt a közösségek megküzdési képessége a lelki egészség védelme érdekében. A célcsoport körében a hagyományos családi értékrendet népszerűsítettük. Programunkkal egyfajta közösségi mentálhigiénés szemléletet kezdeményeztünk kialakítani. Projektünk eredményeképpen a célcsoport lelki egészsége, kapcsolataik minősége javult és bekövetkezett egyfajta szemléletváltás a társadalmi szolidaritás és közösségi életvezetés fontossága iránt.

EFOP-1.3.5-16-2016-00522 Társadalmi szolidaritás és családi erőforrások növelése mentálhigiénés programok által c. projekt szakmai program elemei a következők voltak:

Kaméleon Társulat Improvizációs Színház interaktív rendezvényei

Roma családi nap esemény

Generációk együttműködése közösségi színházi program

Roma kulturális identitás elmélyítését szolgáló program

Szakmai konferencia (esemény): Társadalmi szolidaritás és családi erőforrások növelése mentálhigiénés programok által

Kamaszoknak egészség- és közösségi aktivitást erősítő rendezvények

Párkapcsolat erősítését célzó közösségi program

Életmód, életvitel, önismeret hátrányos helyzetű fiataloknak

Kommunikációs program

Baba-Mama Program

Tudatos szülővé válás, felkészítés a konstruktív családi életvezetésre a mentális egészség megerősítése által

Kamasz fiataloknak szóló szemléletformáló programok

Veszteségeket feldolgozó program

Egészséges élet, egészséges család esemény

Közösségfejlesztő képzés program

Helyi roma akciócsoport képzése

Interaktív közösségi színházi képzés esemény

A program alatt a célcsoport számára közösségi aktivitás erősítését célzó 6 kirándulást és 3 mozi látogatást tervezünk.

A sajtóközlemény idekattintva megtekinthető:

sajtokozlemeny EFOP-1.3.5-16-2016-00522 záró

Megszakítás