Get Adobe Flash player
Galéria véletlenkép
kunszentfelkeres-5
Eseménynaptár
Június  2024
H K S C P S V
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Szavazás

Miről olvasna szívesen?

 • Szexualitás (25%, 8 válasz)
 • Életmód (22%, 7 válasz)
 • Ifjúsági programok (19%, 6 válasz)
 • Fogyókúra (13%, 4 válasz)
 • Drogprevenció (13%, 4 válasz)
 • Civil hírek (9%, 3 válasz)
 • Dohányzás (0%, 0 válasz)

Válaszadók összesen: 14

Betöltés ... Betöltés ...

Pályázatok

Program címe: Improvizációs Színház

A tevékenység megnevezése: Előadás

Helyszín: Rákóczifalva, Kenderes, Szolnok

Időpont: 2021. június 1.-2021. november 30.


A Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kezelt, az Előadó-művészeti szervezetek 2021. évi tematikus egyedi többlettámogatása konstrukcióra, Improvizációs Színház címmel, melyet az irányító hatóság támogatásban részesített.

A támogatás összege: 2.000.000. Ft

Köszönjük szépen a támogatást!

Célkitűzés: Az alkalmazott módszer képes láthatóvá tenni, megjeleníteni érzéseket, mögöttes tartalmakat, attitűdöket. Az általa kínált vizuális megjelenítési forma célja a kiemelés, rálátás, tudatosítás és integrálás biztosítása.

Tartalma:

 Improvizációs színház

 1. Playback

A színészek ebben az improvizációs műfajban a nézők által mesélt saját, személyes történeteket játszanak el. A mesélő történetét az ún. játékmester foglalja össze, aki közvetítőként vesz részt a nézők, a színészek és a mesélő között. Mindez természetesen előzetes megbeszélés nélkül történik. A „színpadon” személyes történetek, életesemények, álmok, vágyak elevenednek meg, amelyek katartikus erővel hívják életre érzelmeinket. Olyan alkalmak ezek, amelyek családias, meghitt hangulatban telnek, előadásaink egyszeriek és megismételhetetlenek.

A közönség tapasztalatokat szerezhet, tanulságokat vonhat le és vihet tovább magával az élet bármely területére. Ezen túl a műfaj speciális élménymegjelenítése olyan szinten hathat a nézőkre, amilyen szinten maga az élmény hatott, s ezáltal a feldolgozás is könnyebbé válik. Ilyen formában a playback színházi műfaj terápiás hatású is lehet.

Az előadás szerkezete:

 • a közönség és a játszók közös melegedése rövid ismertető, majd hangulatok, érzések által
 • a játékosok bemutatkozása
 • a közönség találkozása egymással, a nézők beszélgetőtársat választanak és megosztják egymással egy saját történetüket
 • a közönségből bárki elmesélheti történetét a színpadon lévő mesélő székében ülve (több történet lehetséges)
 • ambivalens érzések bemutatása következik párokban, az előadást egy tabló zárja, ahol a játékosok felidézhetik egy aznapi szerepüket
 • Fórum Színház

A színészek improvizációs módszerrel bemutatnak egy közösen létrehozott színdarabot, ez az anti-modell. A darab meghatározott, és olyan problémáról szól, melyről az alkotók tudják, hogy közelről érinti leendő nézőiket. A darab központi figurája, a főhős vagy protagonista nyomasztó helyzetbe kerül, amit egy másik szereplő, az elnyomó (oppressor) agresszív viselkedése okoz. A főhős megoldhatatlan problémája válsághoz vezet, ezzel végződik a bemutatott darab. A játékmester, aki a társulat és a közönség közötti összekötő kapocs szerepét tölti be, megkéri a nézőket, hogy segítsenek megoldani a főhős problémáját. Amikor a társulat újra eljátssza a darabot, a nézők közül bárki, bármelyik pillanatban megállíthatja az előadást Stop! felkiáltással, és elmesélheti saját ötletét, elgondolását a főhős helyzetének javítására. A néző beavatkozásával módosíthatja a főhős viselkedését, cselekedeteit és szavait, és ennek megfelelően változik a darab cselekményének menete.

 • A főhős szándékát, motivációját, valamint a szituáció adott körülményeit azonban (hol, mikor, kik, milyen viszonyban és milyen körülmények között) nem lehet megváltoztatni! A többi szereplő feladata, hogy úgy alkalmazkodjanak az új változathoz, úgy improvizáljanak, hogy egyúttal következetesek maradjanak figurájuk jelleméhez, és továbbra is próbálják megvalósítani a figura eredeti szándékát. Egy-egy kérdéses helyzetet vagy jelenetet több néző is módosíthat és a játékot vezető a közönség véleményének figyelembevételével dönti el, hogy melyik új változat javított a főhős helyzetén, és melyik vezet a probléma megoldásához. Ha több jó megoldási javaslat érkezik, a játékmester választja ki a dramaturgiailag legmegfelelőbbet, és a játék ebben az irányban halad tovább.
 • A többi játszó szerepét is meg lehet változtatni.

Beszámoló:

A program első fellépése Rákóczifalván valósult meg a helyi ifjúsági klubban. A klub tagjai helyi középiskolások. Az előadás témája a klub működése, a tagok elköteleződéséről szólt. Az előadás, a közösen megélt élmények, érzések színpadi megjelenítése tovább növelte ezt az összetartó erőt.  A program módszere volt a playback módszer volt.

2021. októberében Kenderesen a helyi általános iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak játszottunk. A programot a helyi iskolával való jó együttműködésünk tette lehetővé. A program hátrányos helyzetű gyermekeket ért el. A program keretében az előadás során rengeteg történetet meséltek a fiatalok. A hetedikesek előadásának a Barátság volt a hívó szava. Rengeteg közös élményről, érzésről számoltak be a résztvevők. Megjelentek képek a közös biciklizésekről, fociról, csajos időtöltésről és megélt ünnepekről és osztálykirándulásokról. Az előadás megnövelte a barátság értékét.

A nyolcadikosok hívó szava a pályaorientáció volt. Itt mindenkinek lehetősége volt a pályaválasztással kapcsolatos frusztrációit, szorongásait kimondani. Éreztük, hogy nagy súly nyomta a vállukat vajon jó döntést hoznak e? Lehet e 14 évesen egy életre szóló döntést hozni? Mennyire szólnak bele a pályaválasztás menetébe a szülői elvárások? Valamint mennyire tartom értékesnek magam? Vagy az értékskála melyik részén helyezem el az általam választott szakmát? Ezek a kérdések mind-mind megfogalmazódtak az elmondott történeteik érzéseik során. A színpadon pedig minden érzés és történet szimbólikus alakban visszatükröződött. A játékokban megjelentek erőforrások, jövőképek, amely maradandó emlékként vihettek haza a résztvevők és ha szükségük lesz rá, előhívhatják emlékezetükből, hogy megerősödve mehessen tovább a pályájuk során.

Szolnokon két helyszínen ugyanazzal a közösséggel dolgoztunk egy rendkívül mély témában, mégpedig az iskolai bántalmazás, otthoni bántalmazás témájában. Ezt a nehéz témát fórumszínházas technikával dolgoztuk fel.

Két konkrét jelenetet tettünk fel a színpadra, aminek a cselekményét már a fiatalok szőtték tovább, és úgy alakultak az események, hogy minden probléma gyökere előkerült.

Az előadások fejlesztették a spontaneitást, a kreativitást, a verbális és non verbális kifejezőkészséget. Elősegítették a szociális kompetencia fejlődését és az emocionális fejlődést, valamint segített a megfelelő társas kapcsolatok kialakításában. Mindemellett hozzájárult a megfelelő önismeret, énkép kialakításához, az identitás alakulásához.

EMT-TE-B-D-20-0145

A Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére az Előadó – művészeti szervezetek többlettámogatása program keretében, Báb – Játék – Közösség címmel, melyet az irányító hatóság támogatásban részesített.

A benyújtott pályázat szakmai programját a szervezet szoros együttműködésben a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun Szolnok Megyei Igazgatóság szakmai apparátusával együtt készítette el.

A pályázati program elsődleges célja Jász-Nagykun-Szolnok megyében már meglévő és ezután létrejövő olyan amatőr alkotó közösségek elindítása, újraindítása és szakmai támogatása, ahol a báb, a bábozás – mint, hiánypótló amatőr művészeti folyamat, ősi kifejezési forma – teremt kiindulópontot, lehetőséget az iskolai, kistelepülési alkotó közösségek összekovácsolódására.A bábjátszás komplex készség, képesség és személyiségfejlesztő hatásra építve kívánja elősegíteni új közösségek alakulását és a már meglévő csoportok fennmaradását. 

A pályázati kiírás célkitűzéseinek megfelelően a Miért Ne Alapítvány rövidtávú célkitűzése, hogy 4 db olyan, Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen végezzen szakmai támogató és művészeti tevékenységet, amelynek segítségével további 19 település bevonása történhet meg hosszútávon az amatőr bábjátszás népszerűsítésébe.

Pályázati azonosító: EFOP-1.3.7-17-2017-00280

A támogatás összege 100% vissza nem térítendő támogatás.

Program címe: Mentálhigiénés közösségfejlesztő program

Időpont: 2017. november 1.-2020. október 31.

Szakmai megvalósító: Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány és Görög Katolikus Parókia

Célkitűzés: Projektünk célja, az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan a hátránykompenzáció megvalósítása és a társadalmi esélyteremtés biztosítása. Az előítéletesség és/vagy a hátrányos megkülönböztetés mérséklése, a társadalmi és közösségi szerepvállalás (önkéntesség, karitatív munka) ösztönzése, az identitás megőrzése. 

A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatását logikai összefüggésekben lehet bemutatni. Az egyes beavatkozások teljes mértékben kapcsolódnak egymáshoz, segítik az eredményesség elérését. A beavatkozások köre úgy lett meghatározva, hogy azok minél nagyobb mértékben és integrált módon reagáljanak a feltárt problémákra, hiányosságokra, egyértelműen hozzájáruljanak a célkitűzések eléréséhez, a konzorcium kölcsönhatása pozitív eredményt mutasson. A célcsoport lelki egészségét nagymértékben javítja az összes projekt elem, amely a pályázatban széles skálát mutat. A tervezett program elemek egyértelműen hozzájárulnak a lakosság életminőségének javulásához, a gazdasági területek jobb kihasználáshoz.

1. főtevékenység: Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés

Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása – Érzékenyítő csoportos foglalkozások:

 • Kutyaterápia óvodásoknak
 • Hagyományőrző napok
 • Szent Efrém férfikar fellépése 
 • Fiatal házasok életvezetése
 • Kirándulások

Célunk a programokkal arésztvevők zárkózottságának, elszigetelődésének csökkentése, önálló életvezetési képesség megerősítése, egészségfejlesztés. Kulturális értékek hozzáférésének biztosítása. A célcsoport önszerveződési képességének kialakítása. Szemléletformálás.

Kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldási készségek fejlesztése

 • Konfliktus kezelő tréning
 • Várandósok csoportja
 • Abortusz utáni gyásztanácsadás
 • Intenzív konzultáció életvezetési problémák megoldására

Célunk a programokkal az egészséges családi kommunikációban való segítségnyújtás.

Menekültmisszió vagy otthonukból elüldözött menekültek integrációja, érzékenyítés, mediáció:

 • Mentálhigiénés segítő beszélgetés

Célja a kliens a segítő közreműködésével értse meg saját érzéseit, lássa át élethelyzetét.

2. főtevékenység: Társadalmi együttélés javítása

Közösségfejlesztés –közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre

 • Közösségfejlesztés roma közösségben:

Célja az önmagával, társaival, családjával és a természetes környezetével harmóniában élő, egészséges és felelősen cselekvő személyiség kialakítása.

Meglévő közösség fejlesztése vagy új közösség létrehozása:

 • Családi nap

A családi nap célja az együttlét örömének kifejezésre juttatása, a közösségi együvé tartozás megszilárdítása.

Mediáció:

 • Családi Tanácsadás, mediáció

Céljaa családok megsegítése segítőbeszélgetéssel a lelki egészség védelme érdekében.

Közösségi tér kialakítása, működtetése:

 • Nyári esték programsorozat a közösségi térben

Célja annak megtapasztalása, hogy a közösségnek az érdekérvényesítő képessége erős.

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása

 • Nyári tábor a közösségi térben

Célja elősegíteni a térségünkben élő gyermekek esélyegyenlőségének, életminőségének javulását.

Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása:

 • Együtt a társadalomért munkacsoport

Célja a közösségnek az érdekérvényesítő képességének növelése.

Hátránykompenzációs tevékenységek

 • Hátránykompenzációs nap Kunhegyesen és Tiszagyendán
 • Versenyképes tudáshoz való juttatás szakmai nap Tiszagyendán
 • Vissza a munkába felkészítő képzés és megtartó közösségépítés Tiszagyendán

Célja az „elmaradott térségből” érkező emberek érzékenyítése a versenyképesség irányában, a közösség mozgósításása.

3. főtevékenység: Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése

Tanácsadás

 • Informatikai tanácsadás

Programunk során szeretnénk az idősek informatikai ismereteit is növelni.

Mediáció

 • Konfliktus mediáció

Célja a konfliktusban érintett felek érzelmei, igényei, motivációi, és lehetőségei feltárásával, a szereplőket olyan helyzetbe hozni, hogy képesek legyenek egymással hatékony, produktív kommunikációra.

Tréning

 • Női egészség klub tréning:

Célja a női egészség lelki és fizikai fejlesztése

Esetmegbeszélés

 • Esetmegbeszélés

Célunk a programban résztvevőket megmozgató folyamatok tudatosítása, nyílttá tétele, amely elakadást jelent a közösség életében.

Engedélyezett képzés

 • Életvezetési Coach (Life Coach)képzés

Célja a programban résztvevők önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése

Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek

1. főtevékenység: Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése

Jelenlegi módszertanok összegyűjtése

 • Csapatépítő tréning és szervezetfejlesztő napok

Célja a hatékonyság növelése, a szervezeti működés fejlesztése, a személyes kompetenciák áttekintése, amelyek az egyházi szervezet számos tagját, munkatársát, önkéntesét érintik.

Jó gyakorlatok terjesztése

 • Szakmai workshop sorozat
 • Projekt, pályázatírás és menedzsment ismeretek szakmai nap

Célja megismerni a különböző egyházak és szervezetek nyújtott szolgáltatásait, így fejleszteni szervezetenként a szolgáltatások színvonalát.

Beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés

 • Módszertan fejlesztő nap

Célunk a hatékonyság növelése érdekében áttekinteni és rendszerezni a meglévő módszertanokat.

Disszemináció

 • Záró Konferencia

A pályázati program és elért eredményeinek bemutatása.

A program alatt 6 kirándulást valósítunk meg: Gödöllő Kastély, Miskolc-Sajópálfala Görög katolikus templom, Máriapócs Szent Mihály Templom, Szeged Görögkatólikus Templom, Dóm, Zsinagóga, Füvészkert, Debrecen Görög Katólikus Székesegyház, Metropólia, Református Nagytemplom, Tímárház, Nyíregyháza Székesegyház, Vadaspark.

Pályázati azonosító: EFOP-3.3.1-16-2017-00079

Program címe: Szandaszőlősi Tanoda

A támogatás összege 100% vissza nem térítendő támogatás.

Helyszín: Szolnok

Időpont: 2017. június 01.- 2018. december 31.

Szakmai megvalósító: Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány

Célkitűzés: Szandaszőlős hátrányos helyzetű lakossága felzárkózásának segítése, oktatási feladatokkal, szocializációval, életpálya-építéssel, kultúraközvetítéssel, közösségfejlesztéssel, szabadidő-szervezéssel, szociális támogatással kapcsolatos tevékenységekkel. Saját élmény által látókörük bővítése.

Veresegyház kirándulás 2017. október 14-én a gyerekeket és családjukat elvittük Veresegyházára a medveotthonba. Veresegyházon A gyerekek már nagyon nagy izgalommal várták, hogy mézzel tudják majd etetni a medvéket, így a fakanál kézről kézre ját. Miután a medvéket jól lakattuk, a játszótéren hatalmasat játszottunk. Ezt követően a kaladparkba mentünk be, és szinte kivétel nélkül mentek végig a gyerekek az akadálypályákon. A kicsik a kis akadályokon, míg a nagyobb gyerekek sokkal nehezebb, félelmetesebb akadályokon mentek végig. Mindenki végig tudott menni a pályákon, nagyon ügyesek voltak. Ezután már a gyerekek nagyon megéheztek, így az általunk előre lefoglalt étteremben ebédeltünk.

Szentendre kirándulás 2017. szeptember 30-án a gyerekeket és családjaikat elvittük Szentendrére. A Legnagyobb látványossága a városnak, a Skanzen. Úgy gondoltuk, hogy kisvasúttal végig megyünk a végállomásig, és így néztük meg a Felföldi, Alföldi, Felső Tiszavidék, és a Mezővásárost. A paraszti kultúra értékeit naftalinban tárolja a távoli jövő generációi számára. Sokkal inkább az itt és most élő embereknek szeretné meg- és felmutatni a hagyományos tudás ma is használható elemeit és a közösségi kultúra értékeit. A szabadtéri kiállítások lehetővé teszik, hogy a falusi élet hangulatáról és léptékéről valós benyomást szerezzünk. Kézműves műhelyeikben a gyertyamártástól a játékkészítésen át, a tartósítási eljárásokig megannyi tevékenységet láthattunk. Folklórműsorokkal és színházi előadásokkal csöppenhettünk bele az 1800- as évekbe. Megtudtuk, hogy milyen felfordulást okozott a híres színésznő érkezése. Milyen volt a hálószobája. Milyen erkölcstelennek tarja a szatócs a színésznőt, mert kibújik a bokája a ruhája alól.  Milyen portékákat rendel az öreg szatócs.  Miért csen bonbont a szatócs fia. Ezek az emberek olyan hitelesen játszották el a szerepüket, és olyan fantasztikusan belevontak bennünket a játékba, hogy mindenkibe maradandó élményt nyújtottak. Fantasztikusan érezte mindenki magát, mert visszarepültünk abban az időbe, ahogy régen éltek az emberek.

El Marieche étteremben ebédeltünk, majd a város főterén is hatalmasat sétáltunk, ahol színes kirakodóvásár fogadott bennünket.

Összességében nagyon tartalmas napunk volt, mindenki jól érezte magát. A célcsoport azt mondta Szentendréről: „Olyan, mintha Párizsban járnék.”

Bemeneti méréseket az ősz folyamán elvégeztük.

A Nyitott tanodai programjainkat az ünnepek köré csoportosítottuk. Kézműves foglalkozásainkat mindenki számára elérhetővé tettük.

Más tanodákkal való kapcsolattartásunk folyamatos, együttműködünk a programjaikon.

Csapatépítéseinka nyáron megvalósultak. A célcsoporttal és szüleikkel több alkalommal voltunk együtt. A tanórákat folyamatosan tartjuk. Az Egyéni fejlesztési terveket és haladási naplókat folyamatosan vezetjük, aktualizáljuk.

Az ősz folyamán Szerepmodell bemutatása programunk alatt egy tanodás „anyuka” mutatta be foglalkozását. A program alatt a gyerekek kipróbálhatták a marcipán figura készítést.

Tanodai workshopunkat 2017. november 7. tartottuk. A Marginális társadalmi helyzetű  családok és az iskola-, Tanoda kapcsolata c. előadás a résztvevőket aktivitásra ösztönözte. Egy őszinte beszélgetés indult el.

Megünnepeltük a télapó ünnepét és karácsonyt a tanulókkal és szüleikkel.

Tehetség gondozás keretében sikeres felvételt nyert egy tanulónk a helyi érettségit adó Arany János tehetséggondozó programba.

A nyolcadikosok iskolaválasztását nyomon követtük és megfelelő irányba tereltük.

A tanoda felhasználóknak, minden tanodai napon uzsonnát biztosítunk.

A tanulók identitástudatának erősítése, az anyanyelv ápolását, megőrzését támogató tevékenységek, programok megvalósítása folyamatos. Társasjáték pedagógiával növeljük a gyermekek szókincsét (Pl: szókirakó), odafigyelünk a szép beszéd használatára.

Rengeteget beszélgetünk a gyerekekkel a mindennapjaikról. Lelkileg támogatjuk, erősítjük őket visszajelzéseinkben.

Tanulási motivációik felkeltésében szeretjük alkalmazni az internetes lehetőségeket és a fejlesztő játékokat. A megerősítések, pozitív visszacsatolások mindig a jobb elérésére ösztönzik őket.

2018.02.15.-án Moziban voltunk a tanodás fiatalokkal. Az előadást ők választották.

Megünnepeltük a farsangot, több tanoda és családjaik vettek részt egy közös rendezvényen.

Tanodánknak nagyon fontos az Európára való érzékenyítés, interkulturális nevelés, erre folyamatos hangsúlyt fektetünk.

2018. május 12-én Budapestre Lézerharc

2018. május 12-én a gyerekeket elvittük Budapestre, Lézerharc kalandra. Már a szó is olyan sejtelmes, fények, fegyver, sötétség, barlang. A gyerekek nagyon izgatottan várták, szinte mindenki kivétel nélkül az interneten utána nézett a játék lényegének. Amikor megérkeztünk egy fiatal csapat várt bennünket egy a pince ajtajában. Nagyon félelmetes volt, és borzasztó hideg.

A vezető, nagyon alaposan elmondta a szabályokat, a fegyverekről, a játék menetéről. 4 csoportra osztotta a tanulókat, és minden csoporthoz egy mentort állított be. A mentor utasításait kellett a csoportnak végrehajtani. A legfontosabb szabály, a fegyver rendeltetésszerű használata. A csoportok egymással körforgásban játszottak. A játék lényege: Mindenkinek 15 élete volt, a két csapat egymást kellett, hogy kilője. Amelyik csapat előbb kilőtte a másikat az nyert.  Mindenkibe maradandó élményt nyújtottak. Fantasztikusan érezte mindenki magát, remek fegyverek, lövöldözés, mi felnőttek is visszarepültünk abban az időbe, amikor gyerekkorunkban játszottunk.  

Hazafelé Monoron a Csülök étteremben ebédeltünk, ahol korlátlan ételfogyasztást vehettünk igénybe. Ez nagyon tetszett a gyerekeknek, mert mi szem szájnak ingere, nagyon sok finomság volt, igazából a bőség zavara.  A gyerekek nagyon jól érezték magukat, tele volt mindenki élménnyel. Gyerekek kérdése az volt, mikor megyünk legközelebb vissza.

2018. június 28-án lovas kocsikázni vittük a gyerekeket és szüleiket.

A projekt célja: A lovas kocsikázás, a ló, mint társ megismerése, számos olyan elemet tartalmaz, mely lehetővé teszi gyermekeinek komplex fejlesztését egy olyan területen, ahol a ló nem eszköz, hanem aktív cselekvő társ. Ez olyan motiváló tényező a gyermek számára, mely áthatja, és pozitív irányba tereli a foglalkozások hatékonyságát, hangulatát. A Tanodai diákjainak megismertetése a lovak viselkedéséről.. Miről is szól ez a kapcsolat? Bizalom, türelem, fegyelem, kitartás, megértés, empátia – ezek lehetnének az alapkövek.

A projekt : Szandaszőlősön felkerestük azt a lovardát, ami a Tanodánkhoz a legközebb van. Megbeszéltük a tulajdonossal, hogy a tanodás gyerekeket elviszi lovas kocsikázni.  Ferenc, amikor megérkezett a Tanoda épület elé a lovas kocsival, a gyerekek nagyon izgatottak voltak.  Ferenc elmondta a szabályokat, hogy mire kell nagyon odafigyelni. Elmondta, hogy olyan fokú elmélyült és erős kötelék kell, ami állat és gazdája közt csak sok munka és törődés után alakulhat ki. Mindkét partnernek bízni kell a másikban, érteni kell a másikat. Mert csakis két összetartozó társ együttes harmóniája adja meg a lovas kocsikázás valódi, pozitív élményét! Csakhogy ilyen barátságot nem könnyű kiépíteni. Mindenkinek jól kell éreznie magát benne, és a szórakozás vagy a munka alatt is el kell fogadni egyes szabályokat.  

Összességében mindenki nagyon jól érezte magát, rendkívül élvezték a gyerekek.

2018. július 2-6-ig nyári tábor

Tartalma:

Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázismegtekintése

Fagyizás a Tiszaparton

Közösségépítés

Szolnok városközpont megtekintése, játszótér

Pályorientációs nap

Családi nap

Beszámoló:

Szolnok Katona város. Szandaszőlősön található a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis. A laktanyába bekerülés, nem egyszerű, biztonsági okokból, szigorú követelményeken keresztül lehet bejutni.

2018. július 02-án hétfő 08.00-kor sétálva indultunk a Tanoda épületéből a laktanyához. A Kommunikációs és Protokoll osztály munkatársa várt bennünket a laktanya kapujában. Angéla a névsor egyeztetése után elmondta, hogy a Hangárba megyünk elsőként, ahol a kollégái megmutatják a helikoptereket. Fegyelmezetten, szigorúan kettesével, csendben kell közlekedni a laktanyában, mert oktatások, kiképzések vannak a laktanya területén. A katonák már vártak bennünket, bemutatkoztak, és pár mondatban bemutatták a helikoptereket, és elmondták, hogy mi a feltétele annak, hogy valaki katona lehessen.  A legfontosabb, hogy a katonaság hierarchiára épül, mely rendfokozatokban különül el. A tiszteletadás, fegyelmezettség a bajtársiasság jellemzi a honvédeket.

Láttunk, Harci Mi 24, és Szállító Mi 8 gépeket.  Lehetőségünk volt a helikopterekbe beülni.  Nagyon sok érdekes dolgot meséltek a helikopterek feladatairól, munkáiról. A laktanya Légi Kutató Mentő Szolgálatot lát el. Ez azt jelent, hogy a nap 24 órájában szolgálatban van egy helikopter, rajta felcserekkel, egészségügyi szakemberekkel, és riasztás esetén azonnal mennek segíteni, életeket menteni.

Ezután felmentünk a toronyba, ahol meteorológia szolgálatot is megnézhettük. Itt precíz pontossággal a meteorológus megmondta, hogy mikor, hol, milyen idő várható.  Számítógépeken keresztül folyamatosan lehet látni, hogy mekkora szél, csapadék, légmozgás várható. Ez azért fontos, mert a helikopterek csak akkor repülhetnek biztonságosan, ha az időjárás kedvező.

A gyerekek, felnőttek egyaránt nagyon élvezték a laktanya látogatását. A helikoptervezetés felkeltette a gyerekek érdeklődését.

Július 3.-án a gyerekeket fagyizni vittük a Tisza parti sétányra. Majd a tanodában játszottunk közösségi játékokat.

Július 4.-én Szolnok városközpontját tekintettük meg, a szökőkutat és a játszóteret vettük igénybe.

Július 5.-én az Iparkamara munkatársai tartottak pályaorientációs napot. Seb bekötözése, vérnyomás mérése, lázmérés, ruha hajtogatás, sajt kimérése, leltár készítés, fali polc szerelése, csavar anyák illesztése, áramkörök össze szerelése, szalvéta hajtogatása, ételek ajánlása étlapról, terítés- tevékenységi körökben próbálhatták ki magukat a gyerekek.

Táborunk utolsó napján családi napot tartottunk.

A program elősegítette a szociális kompetencia fejlődését és az emocionális fejlődést, valamint segít a megfelelő társas kapcsolatok kialakításában. Mindemellett hozzájárul a megfelelő önismeret, énkép kialakításához, az identitás alakulásához.

A cél az volt, hogy ezen a napon elfeledjék, a mindennapos gondjaikat, nehézségeiket, és felszabadultan tudjanak szórakozni.  A programokat a célcsoport igényeire építettünk fel. A zene sem hiányozhat egy roma napról, ezúttal az általuk leghallgatottabb zenével szórakoztak a résztvevők. A hangulat nagyon jó volt, valószínű mindenki számára jó kikapcsolódást okoztunk.

2018. október 15-én a NEFAG-hoz vittük tanodásainkat és szüleiket.

A projekt célja: A NEFAG-nál tett látogatás célja az volt, hogy a gyerekek figyelmét fókuszáljuk szűkebb környezetünk védett állataira, madaraira. Ez olyan motiváló tényező a gyermek számára, mely áthatja, és pozitív irányba tereli a foglalkozások hatékonyságát, hangulatát. A Tanodai diákjainak megismertetése a hagyományőrzésről, ezen belül az állatókról, védett növényekről.

A projekt rövid összefoglalása:

Szandaszőlősről indultunk az általunk megrendelt busszal. A tanulók várakozással tekintettek a kirándulásra. A NEFAG-nál tett látogatás célja az volt, hogy a gyerekek figyelmét fókuszáljuk szűkebb környezetünk védett állataira, madaraira (gólya, vércse, szarka, kócsag, gém), az erdő életére az ember életében betöltött szerepére, és ezen a téren bővítve a célnyelv lexikális tudását tudatosítva velük a környezetvédelem fontosságát. A gyerekek láthatták az itt élő állatok viselkedését, táplálkozási szokásait, az emberekhez való viszonyukat. A simogatóban nyuszik és törpekecskék között ismerkedhettek meg a selymes tapintással. Látványetetés során a tengeri malacok és még sok-sok egyéb „kedvenc” kerülhet testközelségbe a gyerekekkel.

Szerettük volna minél színesebbé tenni programunkat azon témakörben, ahol a gyerekek saját kis házi kedvenceiket láthatták. Sok kis pajtás elmondta, hogy otthon kinek milyen házi állata van. Ezután átmentünk a játszótérre és a gyerekek önfeledten játszhattak.

2018. október 20-án a két múzeumot látogattunk meg. Az egyik a tápiószelei Blaskovich Múzeum, ami ország egyetlen, a második világháborút berendezésében is sértetlenül átvészelő kúriamúzeuma. Egy kúria, amely nem az építtetőről, hanem emlékezetes lakóiról kapta a nevét. A század elején épült kisnemesi kúriát 1912-ben vásárolta meg egy özvegyasszony és régészkedő, műgyűjtő fiai – a Blaskovichok. A múzeum fogadóhelyisége a szarvas – és őzagancsokkal, orrszarvú- és medvekoponyákkal, vadászfelszerelésekkel, lőportartókkal díszített ebédlő. Egy szalonban empire és rokokó bútorok, a szomszédos szobában fegyver és pipagyűjtemény. A gróf Blaskovichok híres tápiószelei méneséből való világhírű csodalónak, Kincsemnek is jut egy szobányi emlékhely a kúriában. Ez az egész egy ismeretlen ékszer, egy gyöngyszem, maga a kastély is nagyon szép belül, sokkal nagyobbnak tűnik a rengeteg térrel, helységgel, mint ahogy kívülről látszik. A kiállítás csodálatos, nagyon sok érdekes dolog látható, mellette nagyon profi, hozzáértő idegenvezetést kapunk, ami szintén elég ritka. A gyerekek a közel 1 órás tárlatvezetésnek, minden percét nagyon élvezték, még Anna is megdicsérte őket, mert nagyon ügyesen viselkedtek, és kérdéseket is tettek fel, amire választ is kaptak.

Ezután mentünk a Hatvani vadász múzeumba. Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Kárpát-medence és Közép-Európa egyetlen olyan múzeuma, amely a XXI. századi fenntartható vadászathoz kapcsolódó etikus vadászati elveket, modern, környezettudatos ismereteket tartalmaz, és ezeket a legmodernebb interaktív eszközökkel teszi közzé. A múzeum nem titkolt célja a környezeti nevelés, a látogatók szemléletének formálása, környezettudatos viselkedésre való nevelése. A kiállítások bemutatják a magyar vadászat, vadászmesterség és vadgazdálkodás hagyományait, eredményeit, a vadgazdálkodás természeti hátterét, a Kárpát-medence legfontosabb élőhelyeit és vadfajait; a vadgazdálkodás társadalmi beágyazottságát, kulturális szerepét; a halászat és a horgászat hagyományait és jelenét.

Végül az Azzuro étterembe mentünk ebédelni, ahol két tanodásunk meglepi szülinapi tortáját is átadtunk, énekelve, tapsolva, az étterem tulajdonosával.

Tartalmas, nagyon szuper nap volt, mindenki jól érezte magát.

2018. november 9-án Bábszínház

A színészek kizárólag a célcsoport számára megírt darabbal készültek. Az előadás interaktív volt, a nézőket is bevonták a műsorba.

Beszámoló:

A bábszínház vagy bábjáték a színjátszás egyik legősibb formája, amelyet minden kor új hagyományokkal gazdagított. Az előadások eszközei, a bábok is nagy változatosságot mutatnak. Rövid jelenetek egymásutániságát láthattuk. Főleg állatok bőrébe bújva hangzott el sok bölcsesség, fejtörő és vicces jelenet. A tanodások nagy érdeklődéssel, figyelemmel nézték a műsort.

2018. november 16-án a gyerekeket elvittük a Szolnok Tisza moziba.  Ebbel szebb az élet című filmet néztük meg.

2018. november 29-én Karácsony, Mikulás megünneplése volt tanodánkban.

2018.december 31.-én zártuk Tanodai EFOP-3.3.1-16-2017-00079 számú projektünket.

Hollik Zsuzsanna

Gyermekjogi képviselő

Munkaidőben elérhető telefonszáma:

06/20/489- 9637

E-mail : zsuzsanna.hollik@ijb.emmi.gov.hu

Levelezési cím : 5006 Szolnok, Pf.:1

Pályázati azonosító: EFOP-1.3.5-16 2016-00522

Program címe: Társadalmi szolidaritás és családi erőforrások növelése mentálhigiénés programok által

Helyszín: Jász-Nagykun-Szolnok Megye területe

A támogatás összege 100% vissza nem térítendő támogatás.

Időpont: 2017. március 1.- 2020. június 30.

Szakmai megvalósító: Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány

Célkitűzés:

A projekt általános célja volt a családi életre nevelés és a társadalmi szolidaritás elérése. A célcsoport lelki egészségi állapotának és életminőségének javítása, fókuszáltunk arra, hogy mentálhigiénés szemléletformálással megnöveljük a közösségek meglévő és tartalék erőforrásait. Így megnőtt a közösségek megküzdési képessége a lelki egészség védelme érdekében. A célcsoport körében a hagyományos családi értékrendet népszerűsítettük. Programunkkal egyfajta közösségi mentálhigiénés szemléletet kezdeményeztünk kialakítani. Projektünk eredményeképpen a célcsoport lelki egészsége, kapcsolataik minősége javult és bekövetkezett egyfajta szemléletváltás a társadalmi szolidaritás és közösségi életvezetés fontossága iránt.

EFOP-1.3.5-16-2016-00522 Társadalmi szolidaritás és családi erőforrások növelése mentálhigiénés programok által c. projekt szakmai program elemei a következők voltak:

Kaméleon Társulat Improvizációs Színház interaktív rendezvényei

Roma családi nap esemény

Generációk együttműködése közösségi színházi program

Roma kulturális identitás elmélyítését szolgáló program

Szakmai konferencia (esemény): Társadalmi szolidaritás és családi erőforrások növelése mentálhigiénés programok által

Kamaszoknak egészség- és közösségi aktivitást erősítő rendezvények

Párkapcsolat erősítését célzó közösségi program

Életmód, életvitel, önismeret hátrányos helyzetű fiataloknak

Kommunikációs program

Baba-Mama Program

Tudatos szülővé válás, felkészítés a konstruktív családi életvezetésre a mentális egészség megerősítése által

Kamasz fiataloknak szóló szemléletformáló programok

Veszteségeket feldolgozó program

Egészséges élet, egészséges család esemény

Közösségfejlesztő képzés program

Helyi roma akciócsoport képzése

Interaktív közösségi színházi képzés esemény

A program alatt a célcsoport számára közösségi aktivitás erősítését célzó 6 kirándulást és 3 mozi látogatást tervezünk.

A sajtóközlemény idekattintva megtekinthető:

sajtokozlemeny EFOP-1.3.5-16-2016-00522 záró

 „Egészséges életmódra nevelés mentálhigiénés szemléletformálással”

Alapítványunk ez évben is Baba-Mama klubbot működtetett. Célunk a kismamák mentálhigiénés erősítése. Foglalkozásainkat a helyi Művelődési Házban tartjuk jó idő esetén pedig a közösségi térként funkcionáló helyi játszótérre költözünk ki. A klubfoglalkozások során egy-egy témát dolgozunk fel az édesanyákkal. Ezek a témák a családok megélt szükségleteire épültek. Klubunk fő célja az édesanyák lelki egészségének védelme, erősítése. Minden foglalkozáson az édesanyák kérdések segítségével mondhatják el gondolataikat. Ezek a válaszok kitérnek a párkapcsolatukra, a vágyaikra, a kudarcaikra, félelmeikre. Sokat tanulnak egymás megnyilvánulásaiból is.

Generációs Színház Klubunk főleg a nyugdíjas korosztályra épít. Színházunk a társadalmi kapcsolatok- és helyi problémák bemutatására fókuszál. Az előadott darabokat színházunk vezetője írja és rendezi.  A helyi közösségből összeállt amatőr társulat ebben a témakörben több előadást mutatott be a lakosságnak ez év során is.

A TÁMOP 6.1.2. pályázat keretében Szandaszőlősön veszteséget feldolgozó csoportot indítottunk el. A csoportban mindenki kivétel nélkül veszített már el egy olyan családtagot, aki közel állt hozzá. A sírás egy természetes válasz volt azokra a külső ingerekre, amik mélyebb ponton érintettek a csoporttagokat. A csoport hatására ismét képesek lettek tisztán látni a körülöttük lévő dolgokat, eseményeket, mentálisan jobban érezték magukat.

2013.októbertől decemberig zajlott a  gyermekvárásra, a szülésre, szülőségre való felkészítő csoportunk a komplementer medicína hatékony, ám egyáltalán nem ismert eszközeinek bemutatása, alkalmazásának megtanítása volt a cél. Az első turnus 6 alkalommal 2 hetente 2 órában találkozott. A csoportra 10 várandós anyuka érkezett, mindannyian első babájukat várták.

A transzgenerációs rendszertanácsadás, a Hellinger-i Családállítás csoportunkban a családi problémák megoldásának legújabb formáját érhetik el térítésmentesen a csoporton résztvevők.
Generációkon átörökített lelki problémák oldása, mely párkapcsolati problémában, gyermeknevelési gondokban, betegségek manifesztációjában jelenik, meg és nem lehet őket megoldani a tudatos szinten.  A kezdő kör után minden alkalommal 1 csoporttag téma állítása történik. A hatás azonnali is lehet, de néhány hét után a mindennapi életben történő változásokról számolnak be.

A menopauza tüneteinek csökkentésének lelki és fizikai lehetőségeinek megismertetése. Csoportfoglalkozások a Civil Házban zajlottak. Az első csoport 2013.októberében indult és decemberben zárult. Az alkalmak elemeit gyakoroljuk, és a mindennapi életbe beilleszthetően integráljuk. Nagyon hasznosnak ítélik ezt a csoporttagok és alkalmazzák a megtanultakat.

Egyéni segítő beszélgetés, életvezetési tanácsadás programunkat Szandaszőlős területén bonyolítottuk le szeptember hónapban.

Az év során 2 gyermekdráma csoportot tartottunk a Szandaszőlősi Általános Iskola diákjai számára. A gyermekek megérkezésükkor mindig elmondták mi történt velük az elmúlt Majd a rajzok alapján kibontakozott a játék. A gyermekek kijátszották szorongásaikat és félelmeiket a játék során.

Drámapedagógiai Interaktív csoportunkat a Szandaszőlősi Általános Iskola diákjai számára tartottuk. A gyakorlatok és a rögtönzések egyik sajátossága, hogy folytonos ingamozgásban vannak a reális és a szimbolikus között. A halmozódott problémák ténye nagymértékben befolyásolja a másokkal való kapcsolatokat.  A csoport tematikája előtérbe hozta a kapcsolatok kiépítését. A legegyszerűbb elemi helyzetekből kiinduló gyakorlatok jó része egy egyszerű “technikai” feladatból fokozatosan jutott el a gazdagabb, jelentősebb “testi-lelki” kapcsolatokhoz. Spontán rögtönzésekkel haladtunk előre. A gyerekek kijátszották vágyaikat és feszültségeiket. A programban 10 gyermek vett részt.

A szív és érrendszeri betegségekre való figyelemfelhívás, valamint összefüggése a csecsemőkori táplálással programunk 24 főt ért el Szandaszőlős területén. A professzionális előadás részletesen kifejtette a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának okait. Felhívta a figyelmet az előzetes figyelmeztető jelekre. A hallgatóság sajnos már magán is tapasztalhatta ezeket a problémákat. Irányt mutatott az egészségesebb életvitel eléréséhez. A lakosság nagyon figyelmesen hallgatta az előadást, nagyon örült annak, hogy részese lehetett egy ilyen lehetőségnek.

“Lépésről lépésre” – SZANDASZŐLŐSI TANODA

A 2013-as évben indítottuk be Tanoda programunkat, melyben 30 gyermek vesz részt. Számukra nyújtunk korrepetálási-, fejlesztő- önismereti foglalkozásokat egyéni és kiscsoportos bontásban. A program során rengeteg kulturális élményt biztosítunk számukra. A családjaik számára állandó elérhetőségi lehetőséget kínálunk fel a hatékony életvezetés elérése miatt. A tanoda működése szoros kapcsolatban van az iskola-szülő-tanoda hármasával, csak így lehet hatékony működésrendet kialakítani. Az állandó kapcsolattartás személyes megkereséseken keresztül, családlátogatás, valamint a nyitott tanodai programokon keresztül valósul meg. Tájékoztatást nyújtunk a támogatási rendszerekről és pályázatokról a célcsoportnak.

2013. október 19.-én Egerbe kirándultunk. A tanulók a kirándulás során érdeklődést mutattak a minden tervezett programja iránt Az egri várban megtekintettük a Dobó István Vármúzeumot.  A vár nevezetességeinek megtekintése után az Excalibur Középkori Lovagi Étteremben ebédeltünk. Majd Eger főbb nevezetességeit tekintettük meg: a Bazilikát, a Főiskolát, A Dobó-teret, A Minaretet. Kulturális időutazásunk teljes mértékben a jelennel zárult, amikor is a helyi Mc Donaldban uzsonnáztunk meg.

2013. november 7.-én Tanodánk ellátogatott a szolnoki Hadtörténeti múzeumba, majd a Tisza Moziban megnéztük a Khumba című 3D rajzfilmet.

2013. november 22.-én Pénteken Tanodánk a Martfűi fürdőben töltött el egy kellemes délutánt.

2013. december 3. Megtartottuk első nyitott tanodai programunkat. A programon több együttműködő partner is részt vett. A szülők, nagyszülők is eljöttek megnézni a tanoda működését. A Tanoda küldetésének ismertetése röviden bemutatta, hogy milyen feladatokra épül a tanodai munka.

2013. december 5. Télapó ünnepségünkre a tanodás gyermekek és a tanodai dolgozók voltak hivatalosak, valamint a Télapó. A délután dekorációk készítésével kezdődött. A gyerekek nagyon kreatívak voltak ez ügyben. Ezután csoportokra osztódtak, vegyesen kicsik-nagyok egy csoportba, és játékos feladatokat oldottak meg. Ezután énekkel vártuk, hogy megjöjjön a Télapó. Mindenki kapott egy csomagot és elhangzottak a pozitív tulajdonságaik. Nagyon jó hangulatban, viccesen telt el az ünnepség.

 

2013. november és december hónapban összesen 2 alkalommal voltunk színházban. Az alsósok a Csipkerózsika című mesedarabot tekinthették meg, a felsőbb évesek egy felnőtt darabot nézhettek meg.

2013. december 10. Tanodai workshopot tartottunk. Háromfajta szakmai előadásba tekinthettek bele a résztvevők. Volt előadás a playback módszerről, a gyermekdrámáról, a művészetterápiáról. Valamint részesei lehettek egy improvizációs színházi előadásnak.

2013. december 13. Karácsonyi ünnepség A karácsonyi készülődés már hetekkel előtte megkezdtük. A gyerekek rengeteg kreatív dolgot készítettek karácsonyra. Az ünnepségre a tanulók műsorral készültek, amit gyerekek szüleik, testvéreik tekinthettek meg.

 

Szakmai beszámoló az elvégzett tevékenységről

 

Pályázati azonosító: TÁMOP-5.5.1.B.-11/2-2011-0033

Program címe: „Családi erőforrások növelése mentálhigiénés szemléletformálással”

Helyszín: Szolnok

Időpont: 2013. március 1.- 2013. június 31.

Szakmai megvalósító: Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány

Célunk a célcsoport lelki egészségi állapotának és életminőségének javítása, fókuszálva arra, hogy mentálhigiénés szemléletformálással megnöveljük a családok meglévő és tartalék erőforrásait.

Mentálhigiénés segítő beszélgetés

Célunk volt, hogy a kliens a segítő közreműködésével értse meg saját érzéseit, lássa át élethelyzetét, és maga találja meg a megoldást a problémára. Tehát nem volt célunk a tanácsadás, rábeszélés vagy direkt problémamegoldás. A segítőnek az volt a feladata, hogy tájékozódás után, megismerve a kliense helyzetét, az érzelmek feltárására ösztönözze. A segítő kapcsolat a kliens és a segítő között bontakozik ki, programunk alatt 3 helyszínen folyt eddig ilyen fajta segítő kapcsolat. Ennek helyei Szandaszőlősi Általános Iskola, Műszaki Szakközép – és Szakiskola Pálfy – Vízügyi Tagintézmény, Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium. A beszélgetés az iskola által felkínált meghatározott helyen zajlott, meghatározott ideig tartott, és a kliens által hozott témája van. Másképp zajlott a segítő beszélgetés a középiskolákban és az általános iskolában. De mindkét helyen feszültséget oldott maga a beszélgetés attól függetlenül, hogy a fiatal meg tudta fogalmazni problémáját, eltudta-e mondani érzéseit, avagy csak beszélt magáról, élethelyzetéről. Az iskolák nagyon együttműködőek voltak a programmal kapcsolatban, ahol lehetett segítették szakembereinket.

 Mentálhigiénés Mentor

 Célunk, hogy az iskola gyermekvédelmi felelősével való beszélgetés alapján az iskola mentálhigiénés szemléletét erősítsük. Módszerünk volt a beszélgetés, esetmegbeszélés, segítés, információk átadása. Helyszíne volt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. A mentálhigiénés mentor és az iskola gyermekvédelmi felelőse között sikerült kiépíteni egy olyan jó szakmai kapcsolatot, amely a további munkák hatékonyságát megnöveli.

Kamasz fiataloknak szóló szemléletformáló foglalkozások

Célunk az önmagával, társaival, családjával és a természetes környezetével harmóniában élő, egészséges és felelősen cselekvő személyiség kialakítása. Eddig 2 osztályban zajlottak le a foglalkozások, vidám hangulatban, nondirektív-, kötetlen-, interaktív formában. Helyszíne volt a Szolnoki Műszaki Szakközép – és Szakiskola Pálfy – Vízügyi Tagintézmény. Az iskola nagyon együttműködő volt a programmal kapcsolatban, ahol lehetett segítette szakemberünket.

Családterápia/Intenzív konzultáció

Családterápia célja volt, hogy a családi működés, kommunikáció harmonikusabbá váljon, gyermeknevelési problémák és élethelyzetbeli nehézségek zökkenőmentes kezelése váljon lehetővé. A családi életciklus váltás nehézségeire való felkészítés által az átmenetre alternatíva készlettel rendelkezzenek a tagok. A családterápia nemcsak a már kialakult családi működési zavarokra fókuszált, hanem ezen zavarok, tünetek és betegségek soron következő generációra történő “átörökítésének” megelőzésében nyújtott segítséget. A családterápia segített a problémák okainak felderítésében, mégpedig a tüneteket hordozó egyénnel és annak családjával együttműködve. A szakember a családterápia során – a lehetőségekhez mérten – optimalizálta a családi rendszer működését: megváltoztatta az élmények átélésének minőségét, és ez által a család viselkedését. Személyes ismeretség és internetes hírelés által a program hamar megtalálta célcsoportját és a családokkal való munka hatékonyan folyik.

Családi életre nevelés, életmód csoport

Célcsoportja a Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium diákjai. Célunk elérni, hogy a fiatalok egészséges életmóddal és harmonikus családi élettel kapcsolatos ismeretei, tapasztalatai mélyüljenek. Fejlődjön a diákok önismerete, önértékelése. A fiatalok tegyék magukévá az egészségmegőrző szemléletet. Csökkenjen a szexuális úton terjedő betegségek és a Művi abortuszok száma. A felnövekvő nemzedéknek legyen nagyobb esélye a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. A csoport szervezéséhez nagy segítséget kaptunk az iskolától. A szakemberünk hamar megtalálta a fiatalokkal a megfelelő „hangot”. Kialakított velük egy olyan személyes, bizalmi kapcsolatot, amely során a diákok mernek a szakemberhez fordulni bármilyen fennálló problémáikkal.

 

 Tanácsadás, a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben

 

 Konkrét célunk a fiatal családok megsegítése beszélgetéssel, információk átadásával a lelki egészség védelme érdekében. Tanácsadó szakemberünk a Szandaszőlősi Művelődési Ház külön irodájában beszélgetett a klienssel. A klienseket először felkereső tevékenységünk által hívtuk el személyes találkozóra, majd programunknak híre ment a „régi” kliensek által és sokan jelentkeztek személyesen nálunk, beszélgetést kérve.

 

Szülő csoportok felkészítése a konstruktív családi életvezetésre a mentális egészség megerősítése által

 

 Célunk volt az egészséges családi kommunikációban való segítségnyújtás, mely képessé teszi őket a harmonikus családi életvezetésre, valamint a csoporttagok eligazító, támogató forrásainak a növelése a deviáns irányba haladó hatásokkal szemben mentális egészségük növelése érdekében. A pályázati program keretében megtartott 2 csoportfoglalkozás 6 alkalomra épült. A csoportot interneten keresztül hirdettük meg, valamint személyes megkeresés által tettük vonzóvá. A csoportok tevékenysége követte a szakmai anyagban megadott tematikát, de teljesen a csoporttagok szükségleteire és igényeire épült. A csoporttagokból, már a csoportfoglalkozás folyamán kialakult egy megtartó közösség. Nagyon örültek, hogy megismerték egymást. Azóta is folyamatosan jeleznek felénk és újabb csoport indítását kérik.

Egyéni munkavállalási tanácsadás GYES-ről, GYED-ről részére:

Az egyéni tanácsadás célja, hogy a munkába visszatérni kívánó számára önbizalmának megerősítésével segítsen felmérni lehetőségeit és visszatéréshez vezető út nehézségeinek feltárása mellett a tanácskérő igényeinek megfelelő választ adjon. A tanácsadás a Gyes-en, Gyed-en lévő kismamák, munkaerő-piacra visszatérni készülő anyukákra fókuszált. Az egyéni tanácsadási folyamat a munkaerő-piacra visszatérni készülő anyukák esetében az egyéni sajátosságok mellett nagy hangsúlyt fektet a célcsoport sajátosságaira is. A hosszabb- rövidebb idő után a munka világába visszatérők számos sajátos problémával szembesülnek. A megszűnt munkahely, az átalakult munkahelyi viszonyok, az elavult ismeretek, az ismeretlen kollégákkal való együttműködés szükségessége, az alacsony önbizalom mind-mind többlet feszültséget eredményezhetnek a munkába visszatérni szándékozók számára. A tanácsadási folyamat eredményeként kialakított hipotézisek a napi valóságban is megmértetnek. A lehetséges választási irányok közül a célcsoporttag a számára legmegfelelőbb lehetőséget fogja választani. Az anya munkába való visszatérésének hatása a család mindennapjaira csak a tényleges munkába állást követően derül ki.  Azonban az ehhez szükséges változások, napi rutinok, kompromisszumok már a tanácsadás folyamata alatt feltárhatóak és tervezhetőek voltak.

Laktációs tanácsadás

Célunk volt az édesanyák segítése abban, hogy a nehézségeket áthidalva a szoptatás zökkenőmentesen folytatódhassák mindaddig, amíg azt az anya és a gyermek kölcsönösen kívánják. Az édesanyák örömmel vették a segítséget, sokan tanácstalanok voltak a szoptatással kapcsolatban. Az anyatejes táplálás sokuk szemében felértékelődött.

 

Működésünk során törekszünk a kombinált, valamint az anyag-és energia-takarékos irodatechnikai készülékek alkalmazására. Ennek megfelelően az irodai gépek működésénél az energiafogyasztás fontos szempont lesz, és vizsgálni fogjuk a berendezés anyagösszetételét, és stand-by üzemmód szempontjait is.  

Az energia-és vízfelhasználás csökkentése: törekszünk arra, hogy az éves energia-és vízfelhasználását folyamatosan csökkentsük. Ennek megfelelően ösztönzzük a projekt felhasználókat a környezettudatos magatartás betartására. Lehetőségeinkhez mérten olyan eszközöket alkalmazunk, amelyek energia-és víztakarékosak.  

Hulladékgazdálkodás: törekszünk a hasznosításra átadott hulladék mennyiségének növelésére, illetve az összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentésére. A szakmai megvalósítás területén lehetőséget biztosítunk a szelektív hulladékgyűjtésre és ösztönzzük a projekt felhasználókat, hogy ennek szabályait betartsák. Ennek érdekében papír-és hulladék-kímélő adatkezelési technológiákat preferálunk.  

A környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékek beszerzését előnyben részesítjük. A megvalósítás épületében és környezetében a kulturált, tiszta környezet fenntartását segítjük.  

Vállaljuk, hogy a projekteink által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett esetleges környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük.

A projektekhez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációnkban és viselkedésünkben esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  A programok során az esélyegyenlőségi felelőssel esélyegyenlőségi tervünket aktualizáljuk, a programba bevonjuk a célcsoportok képviselőit is. Az egyenlő bánásmód elve valósul meg a munkaerő felvételnél, az információkhoz való hozzáférésben. Az életkortól függetlenül az egész életen át való tanulást biztosítjuk. A humán erőforrásunkat fejlesztjük, továbbképzések során.

A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tartunk.

Megszakítás